I det fynske folks tjeneste

Peter Kofod

-

-


Navn: Peter KofodParti: MinoritetspartietBopæl: Kilevænget 9, Strib, 5500 MiddelfartOpstillingskreds: Fyns AmtskredsTillidsposter: Antal stemmer FV2001: Kontakt: slashkofod@yahoo.dkPersonlig hjemmeside:
www.peterkofod.dk

 

Video

Peter Kofods videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:

Vælgerne kan stemme på mig, hvis de er trætte af at de etablerede partier blot betragter dem som stemmekvæg der skal spises af med tomme løfter og fjollede balloner i 3 uger hver 4. år. Jeg stiller op for Minoritetspartiet, fordi det er det parti der bekender sig kraftigst til humanismen - menneskeligheden. Der er  KRAFTIGT behov for en humanistisk stemme i en tid hvor letkøbte, dårlige, og selvmodsigende politiske udmeldinger nærmere er reglen end undtagelse.
Min mærkesag er Irak-krigen; Irak-krigen var/er ikke blot ulovlig, som selv FN\'s generalsekretær har indset; den er også en katastrofe. 100.000 mennesker haf mistet livet på baggrund af vores regeringers løgne. De danske soldater skal hjem. Så hurtigt som muligt. Inden krigen rejste jeg til Irak for at forsøge at standse den - Nu stiller jeg op tilfolketinget for at få stoppet i hvert fald vores deltagelse i den, inden galt bliver endnu værre.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Fyn er en del af Danmark, og at have \"fynske\" mærkesager som sådan, er at gøre grin med demokratiet. Formålet med folkestyret er, at få fastlagt de rammer hvori landet & borgerne kan udfolde sig; derfor må målet være, at få nogle gode rammer for HELE landet, så også Fyn kan udfolde sig endnu bedre. Hertil hører efter min mening:

Meget billigere & bedre offentlig trafik; hvilket også vil formindske forurening & trafikhelvede i byerne.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Folkeskolerne forfalder, daginstitutionerne får dårligere og dårligere forhold, mens der samtidig bliver flere og flere arbejdsløse. Hvis man dropper
den umenneskelige og ydmygende tvangsaktivering kunne man slå flere fluer med et smæk ved at skabe flere arbejdspladser i daginstitutionerne, og renovere skolerne.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Forudsætningen for en meningsfuld integration, er at vi betragter ALLE som ligeværdige mennesker; hovedproblemet der er forbundet med indvandrere er, at samfundet bliver delt op i \'os\' og \'dem\'. Langt de
fleste indvandrere ønsker - ligesom de fleste af os andre - blot en meningsfuld tilværelse.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Ikke besvaret endnu

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Ikke besvaret endnu