PFOS fundet i søer ved Svendborg - græssende køer skal undersøges

De giftige fluorstoffer PFOS, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende, er fundet i to søer ved Klintholm på sydøstfyn.

Der er fundet PFOS i vandet i de to største søer ved Klintholm, der ligger nordøst for Svendborg. Stoffet er under mistanke for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. I løbet af de tre seneste år er der solgt kød fra syv køer, som har græsset i området.

Det oplyser Svendborg Kommune i en pressemeddelelse.

Søerne ligger ved det fælles kommunale deponi Klintholm I/S, som har taget initiativ til undersøgelserne.

- Jeg er naturligvis meget ked af situationen. Det er et problem, der desværre er skabt i fortiden, da man ikke var klar over, at metoden, man deponerede affald på, ikke var god nok, siger direktør for Klintholm I/S, Martin Johansen i pressemeddelelsen. 

PFOS er et flourstof, der indgår i den samlede betegnelse for en række flourstoffer, PFAS, som er under mistanke for at være blandt andet kræftfremkaldende. Stoffet har tidligere været anvendt i brandskum, men har ikke været tilladt at bruge siden 2011.

Det er svært nedbrydeligt og bliver ophobet gennem fødekæden. 

Blodprøver fra græssende køer 

Svendborg Kommune, Klintholm I/S og ejeren af dyrene samarbejder nu om yderligere udredning af situationen. Det gør man i samråd med Fødevarestyrelsen. 

- Der vil blive udtaget blodprøver fra dyrene, så vi kan se, om stofferne er optaget i dyrene. Der er de sidste tre år slagtet syv dyr, som har gået på arealet. Indtil resultaterne er klar, vil der ikke blive slagtet flere dyr, siger Martin Johansen.

Kødet fra de syv dyr er solgt i mindre portioner til flere forskellige købere, hvilket står i modsætning til fortilfælde andre steder i landet, hvor få medlemmer af eksempelvis kogræsserlaug har spist kødet.

PFOS og PFAS


Natura 2000

Området er udpeget til Natura 2000-område blandt andet på grund af artsrige overdrev og at den sjældne klokkefrø lever i området.

- For både overdrev og klokkefrø er det vigtigt, at området afgræsses, så vi håber meget på, at vi sammen kan finde en løsning, så arealet også kan afgræsses i fremtiden i respekt for både fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, siger Birgitte Kring Frederiksen, afdelingsleder for Natur og Miljø i Svendborg Kommune.

Analyserne fra området viser, at koncentrationen af PFOS ligger over, hvad der er tilladt i overfladevand. Indholdet bliver opgjort i enheden nanogram pr. liter (ng/l), og det må ikke være højere end 0,65 ng/l, men i de to søer er målt henholdsvis 2,0 og 2,3 ng/l.

Svendborg Kommune oplyser, at der ikke er fare for drikkevandet i området.

PFOS klintholm
Foto: Svendborg Kommune