I det fynske folks tjeneste

Pjece mod Brønderslev-gentagelser

To nye pjecer skal vejlede de kommunale sagsbehandlere om handlemulighederne, når socialt udsatte familier flytter fra kommune til kommune, og når de ikke vil samarbejde med kommunerne.

Socialministeriet udgiver to pjecer, der skal hjælpe sagsbehandlere med at håndtere nomadefamilier som flytter fra kommune til kommune.

Socialministeriet udgiver to nye vejledningspjecer målrettet kommunernes sagsbehandlere til arbejdet med udsatte børn.

Pjecerne besvarer en række hyppigt stillede spørgsmål om sagsbehandlernes handlemuligheder inden for lovgivningens rammer, når de skal hjælpe udsatte børn.

Indholdet i pjecerne er inspireret af den viden, der er fra den kommunale praksis om, hvilke udfordringer sagsbehandlerne står overfor.

- Sagsbehandlerne får med dette redskab en ekstra hjælp i de svære sager. Vi har set i konkrete sager, eksempelvis Brønderslev-sagen, at reglerne kan være svære at gennemskue for den enkelte sagsbehandler. Derfor samler vi nu de hyppigste spørgsmål og svar ét sted, så det bliver overskueligt, hvilke muligheder der er, siger socialminister Benedikte Kiær (K).