Pladsmangel på Retspsykiatrisk

Den varetægtsfængslede, psykisk syge flugtfange, Ziad Mohamad El Kassem, burde have siddet i Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart, men der er ikke plads nok.

Region Syddanmark har bygget afdelingen for at samle alle dømte psykisk syge på ét sted, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Målet var at skabe en afdeling med færre flugtforsøg og bedre behandling. Men de 70 pladser, som stedet er bygget til, slår ikke til.

Alligevel var Ziad Mohamad El Kassem indlagt på Psykiatrisk afdeling i Vejle, som han stak af fra lørdag.

- Gennem det seneste år har vi konstant skullet tage os af 80 til 85 mennesker, som er tiltalt eller dømt. Når vi ikke har plads nok i Middelfart, er vi nødt til at indlægge dem på regionens andre psykiatriske afdelinger, forklarer lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

I 2012 var der første spadestik til en stor tilbygning til Retspsykiatrisk Afdeling, der blev indviet sidste år. Men behovet har overrasket regionen.

- Vi havde faktisk regnet med, at 70 pladser var rigeligt. Men antallet af anbringelsesdomme og behandlingsdomme er steget markant, siden vi begyndte at projektere afdelingen. Vi kan ikke bare udskrive patienter med anbringelsesdomme, selv om de får det godt. De mange dømme giver et stort pres på psykiatrien, ikke kun i Region Syddanmark men også i resten af landet, siger Anders Meinert Pedersen til avisen.

Udviklingen er taget op på Christiansborg, hvor SR-regeringen nedsatte et retspsykiatrisk udvalg, der skulle analysere problemerne og pege på løsninger.

Så kom folketingsvalget og satte arbejdet i stå, men også den nye regering vil kigge på problemet.

Der er især to grupper af patienter i Retspsykiatrisk Afdeling:

Personer, der forud for en retssag skal have foretaget en mentalundersøgelse, det vil sige en grundig undersøgelse af deres psykiske tilstand.

Og personer, som efter en dom skal i psykiatrisk behandling i stedet for at få en almindelig straf.

Noget kunne tyde på, at behandlingen faktisk virker. I hvert fald er der færre psykisk syge dømte, som begår kriminalitet igen, end i resten af befolkningen.