Plan for Odense Havn godkendt

Planerne om at skabe et nyt atraktivt byområde i Odense Havn rykkede tirsdag et skridt nærmere, da Teknik- og Miljøudvalget godkendte lokalplanen for Odense Havn.

-

Planerne om at skabe et nyt attraktivt byområde i Odense Havn rykkede tirsdag et skridt nærmere, da Teknik- og Miljøudvalget godkendte byomdannelsesplanen for Odense Havn.

Allerede til foråret vil de første entreprenører kunne gå i gang med at forvandle det forladte industrikvarter til et pulserende kvarter med boliger, erhverv og handel.

Politikerne godkendte alle de store linjer i den såkaldte byomdannelsesplan, og efterkom samtidig enkelte af de mange indsigelser der var gjort til lokalplanen.

Links
Se byomdannelsesplanen

I følge lokalplanen skal ombygningen af den indre havn stå på i de næste otte år. Hvor hurtigt forvandlingen vil skride frem afhænger dog af i hvilket omfang det lykkes at finde investorer til de flotte havneplaner.

Odense Kommune forventer selv at investere omkring 80 millioner kroner i havneombygningen.