Plan om bro mellem Fyn og Als

En bro mellem Fyn og Als. Sådan én vil en gruppe ehvervsfolk fra Als gerne have, og derfor vil de nu undersøge muligheden for, at broen kan blive bygget.

Det er en idégruppe under Center for Erhvervsudvikling i Sønderborg (CFE), der vil undersøge muligheden for at bygge en bro mellem Als og Fyn.
- Vi mener, det ville være med til at fremme regionen her, og det vil være med til at fremme sammenhængskraften i Danmark, siger direktør for CFE, Hans Martens.

Han forventer, at gruppen inden for et halvt år kan konkludere, om der er økonomi i en højhastighedsforbindelse mellem Hamborg og København med både vej- og banebro over det sydlige Lillebælt:
- Det kræver, at hele landsdelen går sammen om det og siger: "Det er en god idé for os alle hernede."

Udviklingschef Lars Dagnæs fra Institut for Transportstudier kan ikke vurdere, om en bro mellem Als og Fyn vil være den bedste løsning på fremtidens trafikale problemer. Men han siger:
- Jeg kan kun bifalde, at man kigger på det lange perspektiv og vender alle sten. Derfor synes jeg også, det er fornuftigt, at man kigger på en forbindelse som den til Als.