I det fynske folks tjeneste

Plan for Thrige Karreen klar

Odense Kommune har nu fremlagt den endelige lokalplan for en omdannelse af Thrige Karreen i Odense centrum. Med den nye lokalplan bliver det muligt at drive bazar og handel i det tidligere industrikompleks.

-


Lokalplanen for Thrige-området er klar til vedtagelse

Odense Kommune har nu fremlagt den endelige lokalplan for en omdannelse af Thrige Karreen i Odense centrum. Med den nye lokalplan bliver det muligt at drive bazar og handel i det tidligere industrikompleks.

Det er det århusianske byggeselskab Olav de Linde, der ønsker at renovere ejendomskomplekses som de i dag ejer. Selskaber vil lave bazar på området og Odense Kommune vil måske placere det kommende musik- og teaterhus i området.

Den nye lokalplan tillader nedrivning  af nogle mindre bygninger på arealet, og bebyggelse på en anden del af karreen. Nybygningerne vil blive på 2 og 4 etager med et samlet areal på 11.000 kvadratmeter. Den nuværende Thomas B. Thriges Kraftcentral vil blive bevaret.

I alt vil arealet i Thrige Karreen få et etageareal på 65.000 kvadratmeter. Samtidig kan byggeselskabet opføre scenetårne med en maksimal højde på 30 meter.

Der er kommet seks indsigelser mod lokalplanen. Både Fyns Amt og naboer i området har taget forbehold over for trafikforholdene, støjniveauet og højden på de nye bebyggelser.

Odense Kommune har fornylig revidederet kommuneplanen og den nye lokalplan kan ikke vedtages før kommuneplanen er endelig vedtaget.