Planloven skal lempes: Jeg en gård mig bygge vil

Et nyt forslag fra Regeringen vil give landmændene lov til at placere drifts-bygninger der hvor det giver de bedste muligheder for at skabe vækst - og vel og mærke uden at spørge om lov først.

Hvis det bliver vedtaget  vil beboerne på landet ikke længere have krav på at blive hørt, hvis naboen fx vil etablere en virksomhed i det nedlagte mejeri, på den tidligere skole eller i andre tomme bygninger. Heller ikke kommunen skal længere give tilladelse.

Det samme gælder, hvis en landmand vil opføre en kæmpestald på en nærliggende mark. 

Socialdemokraternes Erik Christensen mener, at lokale politikere selvfølgelig har en interesse i at der sker udvikling - men han er alligevel ikke begejstret.

- Det skal jo ikke være det rene vilde vesten, hvor man stort set kan gøre, hvad man har lyst til uden at tage hensyn til noget som helst. Nu går man jo fra den ene yderlighed til den anden - og jeg håber, at man kan finde en balance.

 

Se hele interviewet med Erik Christensen om lempelse af planloven