Pleje eller panik? Her løber sosu-medarbejderne stærkest på Fyn

På TV 2 Fyn har vi sat os for at undersøge, hvordan det står til med ældreplejen på Fyn.

Social- og sundhedsmedarbejdere i Odense Kommune løber stærkt. 

I Aftengruppen Nord siger medarbejderne godaften og god nat til i gennemsnit 30 borgere på en vagt. Samtidig har medarbejderne her et højt sygefravær på 32,6 dage i gennemsnit i 2022. 

Den seneste trivselsmåling i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense afslører desuden, at medarbejderne i stigende grad føler sig diskrimineret og chikaneret internt - altså af kolleger eller ledere. 

Vores sundhedsvæsen og ikke mindst ældreplejen var et af de største temaer under efterårets valgkamp. Sundhedsvæsenet kæmper med en stram økonomi og massiv mangel på varme hænder. 

Under valgkampen var især TV2s dokumentar 'Opråb fra plejehjemmet' med til at sætte en streg under, at ældreplejen er udfordret. Her blev kritisable forhold med mangelfuld pleje og et forrået arbejdsmiljø udstillet.

På TV 2 Fyn har vi sat os for at undersøge forholdene i ældreplejen på Fyn. Det er vigtigt, fordi vi bliver mange flere ældre på Fyn, der får brug for en værdig ældrepleje. 

En fremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at antallet af ældre over 80 år på Fyn vil stige fra  28.708 i dag til 40.200 borgere i 2030, der potentielt har brug for ældrepleje.

Sådan har vi gjort

Konstruktivt tvist

Vores dækning af den fynske ældrepleje begynder i Odense, men i den kommende tid vil vi også sætte fokus på andre fynske kommuner. Vi vil desuden gå konstruktivt til værks og ikke alene pege på problemer, men også på løsninger. Vi vil hente inspiration hos dem, der har bud på løsninger, og vi vil skabe debat og handling.

Vi hører gerne fra dig. Både om de udfordringer og problemer, du støder på, men også om de løsninger og inspirerende historier, du mener, vi bør kigge på.

Skriv til os: