Politiagent

Et udtryk for, at en polititjenestemand deltager i kriminel aktivitet af et vist omfang, under dække af at være en anden. Agenten må ikke medvirke til, at kriminalitetens omfang eller grovhed øges. brugen af politiagenter besluttes af anklagemyndigheden og er underlagt domstolskontrol. Man benytter sig sjældent af politiagenter, og der skal være tale om alvorlige sager.