Politiet: Fortsat behov for indsats mod spiritus og narko i trafikken

Der er forsat for mange spiritus- og narkotikapåvirkede bilister i trafikken. Det viser nye tal fra Rigspolitiet. På Fyn er 47 bilister blevet sigtet.

I perioden fra torsdag den 29. november til onsdag den 26. december gennemførte politiet de traditionelle julespritkontroller i trafikken.

Politiets fokus var især rettet mod de store julefrokostdage torsdage, fredage og lørdage. Der blev også udført kontroller på søndage, hvor bilister stadig kan være påvirket efter indtagelse af spiritus aftenen forinden.

Det blev også tjekket, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

I Fyns Politi-kreds blev 26 førere sigtet for spirituskørsel og 21 for narkokørsel. Hertil kommer otte trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt tre ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

Fald i trafikuheld med spiritus i blodet

Over hele landet blev 360 førere sigtet for spirituskørsel og 397 for narkokørsel. Hertil kommer 78 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 23 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

Ved de tilsvarende julespirituskontroller i 2017 blev 275 bilister sigtet for spirituskørsel og 180 for narkokørsel. I samme periode skete der 62 spiritusulykker og 11 ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

I de seneste år har der været et fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt under 5.600 i 2017. Tendensen i 2018 viser en stigning på mere end 6 procent i forhold til 2017.

Antallet af spiritusulykker er i samme periode er faldet fra knap 2.800 til lidt over 1.400 i 2017, og heldigvis viser tendensen et fortsat fald i spiritusuheldene i 2018.

- Det fortsatte fald i uheldene tyder på, at politiets indsats har en positiv effekt, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i en pressemeddelelse.