I det fynske folks tjeneste

Politiet på storskærm

Fyns Politikreds er blevet udpeget til at afprøve nyt overvågningssystem.

GPS i alle patruljevogne på Fyn betyder hurtigere udrykning.

Alle patuljevogne i politikredsen vil om kort tid få installeret et GPS system, der gør det muligt for den vagthavende på vagtcentralen at følge alle vognene på storskærm.

Chefen for beredskab på Fyn, Bjarne Sørensen, ser flere fordele ved det nye system.
- Vagthavende får et endnu bedre overblik over hvor patruljevognene befinder sig henne. Det vil nedsætte responstiden for de akutte udrykningskrævende opgaver og højne servicen for borgerne.

Hvis forsøget bliver en succes, vil det blive indført i resten af landets politikredse med undtagelse af København.