Politiet til vanvidsbilister: - Vi snupper dit kørekort hurtigt

Fyns Politi ændrer nu procedurer, og vil rykke hurtigt ud for at hente bilejerens kørekort, når vanvidsbilister blitzes af fotovogne.

Efter to friske sager, hvor bilister er blitzet af politiets fotovogn (ATK-vogn, red.) i det nordøstlige Odense advarer Fyns Politi nu mod, at bilister tror de slipper, når de ikke fysisk bliver stoppet.

I de to tilfælde blev der kørt over dobbelt så hurtigt, som tilladt. Det er en overskridelse på mere end 100 procent, og bilisterne kaldes derfor for "vanvidsbilister".

Begge bilister fik administrativt inddraget førerretten indtil der foreligger en endelig dom. Bødetaksten i begge sager er 6.000 kroner plus 500 kroner til offerfonden.

Den ene bilist var fra et transportfirma og blev målt til minimum 102 km/t, mens den anden var en personbil, der blev målt til minimum 111 km/t. 

Sidstnævnte bil blev kørt af en ung mand, der havde lånt sin fars bil.

Leder af operativ færdsel i Fyns Politi Preben Ingemansen forklarer, at der fremover vil være kort proces fra fotovognen har blitzet til politiet henter kørekortet.

- Vi har nu indrettet vores procedure sådan, at vi også tager kørekortet fra de bilister som vores ATK-kolleger blitzer, forklarer leder af operativ færdsel i Fyns Politi, Preben Ingemansen i en pressemddelelse.

Han uddyber proceduren og fortæller, at det i praksis sker det ved, at Fyns Politi så hurtigt som muligt kører ud til ejeren af bilen, får identificeret føreren og inddrager kørekortet på stedet.

Udover de to vanvidsbilister blitzede fotovognen, der den 4. marts var placeret ved Åsumvej 573, øst for krydset Åsumvej/Vollsmose Allé, ikke færre end 200 bilister - omkring de 30 af dem kan se frem til et klip i kørekortet.