Politifolk får psykolog-hjælp

Branden i Tommerup Stationsby efterforskes af politifolk, der udelukkende arbejder med sager, der handler om det værste vi mennesker gør ved hinanden. Og dét betyder ekstra krav til den såkaldt psykologiske debriefing.

Der er én speciel afdeling, der tager sig af sager som branden i Tommerup.

De ansatte ved personfarlig kriminalitet i svendborg beskæftiger sig efter politireformen med de allertungeste sager.

Specielt sager med børn tynger - det ved man - og derfor skal der mere til end bare snak med ægtefællen eller kolleger.

Fyns Politi forsøger sig derfor som de første i landet med fast månedlig supervision.

To psykologer fra politiets psykologtjeneste kommer og tager sig af betjente, der har været udsat for voldsomme oplevelser.

Ordningen evalueres efter sommerferien, og det er planen at den skal indføres i alle landets politikredse.

Sortsyn og overforsigtighed

Politiet har nu i nogle kørt såkaldt psykologiske debriefinger i forbindelse med meget voldsomme begivenheder.

Men når det voldsomme bliver hverdag fyldes koppen stille og roligt. Nogle er gode til selv at komme af med det med venner eller familie.

Andre reagerer med f.eks. at få et negativt livssyn, eller de bliver overforsigtige med deres børn og familie. Atter andre begynder f.eks. at reagere fysisk, når de ser en kriminalfilm med scener, der ligner noget fra deres hverdag.

Især voldsomme hændelser med børn tager hårdt ved.