I det fynske folks tjeneste

Politifolk utilfredse med deres job

En ny jobtilfredsheds-undersøgelse hos Syd- og Sønderjyllands politi viser stigende utilfredshed med jobbet.

Resultaterne af den store jobtilfredsheds-undersøgelse, alle politikredse har gennemført blandt de ansatte, er på vej ud til kredsene.

De overordnede tal viser for Syd- og Sønderjyllands Politi, at tilfredsheden har været noget dalende i forhold til 2006. Det svarer til udviklingen i landets øvrige kredse. Udsvingene fra kreds til kreds er indbyrdes temmelig små.

Medarbejderne har kunnet give karakterer fra 1 til 4 på spørgsmål om personalepolitik, strategi og mål, opgaver og arbejdsgange, samarbejde og kommunikation samt ledelse.

Den samlede karakter for Syd- og Sønderjyllands Politi er 2,31 mod 3,12 året før.

Der er lagt en tidsplan for arbejdet med medarbejdertilfredsheds-undersøgelsen. Tidsplanen betyder, at personaleafdelingen gennem-analyserer tallene netop nu for at finde de områder, hvor der skal arbejdes videre med undersøgelsen.