Politikere: Der skal flere penge til hjemmehjælperne

De skal i gennemsnit hjælpe 35-40 borgere i løbet af blot syv timers aftenvagt. De har cirka 10 minutter per borger - inklusiv køretid til og fra stedet. Hjemmehjælpere i Odense Kommune har alt for lidt tid til kommunens borgere, siger de og politikere giver dem ret.

-

De skal i gennemsnit hjælpe 35-40 borgere i løbet af blot syv timers aftenvagt. De har cirka 10 minutter per borger - inklusiv køretid til og fra stedet. Hjemmehjælpere i Odense Kommune har alt for lidt tid til kommunens borgere, siger de og politikere giver dem ret.

- Det bliver værre og værre. Vi har ingen tid til menneskelig omsorg længere, siger Jørgen Hansen, der er driftschef i ældreplejen i Odense Kommune.

Han fortæller, at hjemmehjælperne mange gange har gjort opmærksom på de miserable vilkår - senest i juni.

- I de seneste par år har vi skullet spare 70 millioner kroner om året. Vi har nået grænsen og hjemmehjælperne har ikke tid til at tage sig ordentligt af borgerne, siger Jørgen Hansen.

De odenseanske politikere ved godt at det står galt til. Derfor opfordrer de nu til at der ikke skal spares på området endnu engang - men derimod tilføres flere midler.

- Det er helt klart at ved det kommende budgetforlig, så vil vi fra Venstre komme med en klar udmelding - nemlig at der skal tilføres flere midler til hjemmehjælpsområdet. Vi har skåret så langt ned som vi overhovedet kan og det kan ikke længere klares ved omprioriteringer indenfor området, siger Kamma Lauenborg fra Venstres byrådsgruppe.

Så langt tør Socialdemokratiet dog ikke gå - selv om det er valgår.

- Jeg vil ikke love guld og grønne skove. Vi må se på området, forbedringer skal formentlig ske inden for omprioriteringer. De seneste budgetforlig er jo endt med at man skal finde pengene inden for egen forvaltning, siger næstformand i ældre- og handicapudvalget, Helle Nielsen (S).

- Det er en håbløs udtalelse, for med de besparelser der allerede er lavet kan man ikke længere pege på omprioriteringer. Vi skal finde ekstra penge til ældreområdet i kommunens pengekasse, siger Stina Willumsen (SF).