Politikere kritiserer sygehusledelsen

-

-

Et enigt sygehusudvalg i Fyns Amt kritiserede tirsdag skarpt Odense Universitetshospitals håndtering af den såkaldte affaldsterminal.

Anlægssagen har varet fire år og har indtil videre kostet skatteyderne 22 millioner kr. Og terminalen virker endnu ikke tilfredsstillende.

\"Det er stærkt beklageligt, at det oprindelige projekt til affaldsterminalen ikke har kunnet gennemføres som planlagt og inden for den afsatte økonomi\", siger sygehusudvalgsformand Poul-Erik Svendsen(S).

Sygehusudvalget blev tirsdag præsenteret for to løsninger, der i begge tilfælde vil koste yderligere 10- 12 millioner kr. Men udvalget vil først tage endelig stilling til hvilken løsning der skal vælges på udvalgsmødet 6. august.

Næsen til sygehuset betyder samtidig, at politikerne frikender det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro, der har været med i arbejdet omkring den omstridte affaldsterminal på OUH.

\"Den aktuelle situation må efter udvalgets opfattelse først og fremmest henføres til, at Fyns Amt allerede fra starten har undervurderet projektets komplekse karakter, og at man ike har fået tilknyttet den fornødne eksterne ekspertise til procesanlægget. En gennemgang af hele sagsforløbet viser også, at der har været mangler ved projektstyringen på OUH, blandt andet på grund af personaleudskiftninger på centrale poster\", udtaler sygehusudvalgsformanden.