Politikere om arbejdsmiljøet i de fynske kommuner: - Ansvaret ligger hos en selv

TV 2 Fyn har inviteret tre politikere fra tre forskellige kommuner til at diskutere, hvordan den politiske tone og samarbejdet bliver bedre.

Når forskellige partier snakker politik, kan der nemt opstå uenighed. Det er en selvfølge. Men debatten er ikke altid konstruktiv, oplever flere kommunalpolitikere.

En ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Vive, viser nemlig, at omtrent fire ud af ti kommunalpolitikere mener, at der er partier i kommunalbestyrelsen, som de ikke kan have en meningsfuld dialog med, og som gør mere skade end gavn.

Omkring halvdelen af politikerne mener, at der er enkeltpersoner, de ikke kan have meningsfuld dialog med.

Derfor inviterede TV 2 Fyn borgmester Søren Steen Andersen (V) fra Assens Kommune, byrådsmedlem Sonja Marie Jensen (S) fra Nyborg Kommune og byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K) fra Odense Kommune til at mødes i byrådssalen i Assens for at diskutere emnet. Her stod det hurtigt klart, hvem, der bærer ansvaret for den gode samtale.

- Det er os som politikere, som har ansvaret for, at dialogen er meningsfuld, siger Tommy Hummelmose

Et særligt ansvar

Det er Tommy Hummelmose langt fra ene om at mene. Sonja Marie Jensen peger dog også på, at der ligger et særlig ansvar hos borgmesteren i visse situationer.

- Ansvaret ligger også hos en selv som politiker. Men når der skal siges fra, fordi det går for langt, så er det borgmesterens ansvar, siger hun.

Søren Steen Andersen mener også som borgmester, at han har et ansvar for at håndtere særligt svære situationer. 

- Alle har et ansvar for det her. Men det er klart, hvis det bliver personligt, eller der bliver brugt bandeord eller lignende, så går jeg ind med det samme og siger fra, fortæller han og fortsætter. 

- Man skal kunne komme til orde, uanset om man er et parti, der repræsenterer et, otte, eller endnu flere medlemmer.

Tendensen

Alle tre politikere har på et tidspunkt oplevet, at dialogen er blevet påvirket negativt. 

De er enige om, at problemerne opstår, når diskussioner bliver personlige, når der er interne stridigheder, og når det handler om ideologi i stedet for sagen. 

- Jeg oplever god dialog med alle partierne i Nyborg Kommune, men jeg oplever også, at der er enkeltpersoner, som er med til at skabe dårlig dialog, og som har en ærgerlig opførsel, der gør, at stemningen hverken bliver konstruktiv eller rar at være en del af, siger Sonja Marie Jensen.

- Byrådet har jo forskellige personlinger, og det kan slå gnister. Det er ikke noget, vi kender til her, men det har der været tidligere. Det kunne give anledning til raske diskussioner, som nogle gange handlede om andet end sagens indhold, fortæller Søren Steen Andersen. 

Når man ikke har magten

Sonja Marie Jensen og Tommy Hummelmose oplever begge, at det kan være særligt svært at komme til orde i den politiske debat, når man sidder som oppositionsparti. 

- I Odense Kommune har vi et borgmesterparti, der har meget stor magt og indflydelse. Og der kan jeg som opposition nogle gange føle, at den magt bliver taget lidt for givet, siger Tommy Hummelmose og fortsætter.

Er det ikke bare et vilkår, når man er oppositionsparti?

- Det er jeg enig i, at det er. Men de magtbærende partier skal huske, at hvis man håndterer magten på den her måde her, så er der en 40 til 50 procent af vælgerne, som ikke bliver hørt. 

Den vigtige samtale

Selvom de alle har forskellige oplevelser af situationen, så er de dog enige om løsningen. Den skal komme af den gode samtale, og at man anerkender problemet.

- Jeg tænker lige præcis det, at vi tre sidder sammen er en del af løsningen. At vi som politikere tør at sige det højt og tør at tale om det. Jeg tror ikke, der er ret mange byråd, der kan sige sig helt fri for, at denne her udfordring eksisterer. Så det handler simpelthen om at tale om det, siger Tommy Hummelmose.

- Og så synes jeg, at det handler om, at man selv tænker over sin opførsel. Forhåbentlig er der rigtig mange politikere lige nu ude i hele landet, der har set den her undersøgelse, og kan se, at de også bliver nødt til at kigge på sig selv, siger Sonja Marie Jensen.