I det fynske folks tjeneste

Politikere uenige om støtte til udgravninger

Venstre-forslag om økonomisk støtte ved større arkæologiske udgravninger møder modstand. Forslaget svigter almindelige familier, der vil bygge et hus, siger Radikal Folketings-kandidat.

Politiker: Erling Bonnesen er uambitiøs

Erling Bonnesens (V) er uambitiøs, mener folketingskandidaten, Rune Christiansen (R).

Rune Christiansen kritiserer Bonnesen for ikke at vise hensyn til børnefamilier, der vil bygge nyt hus.

- Erling Bonnesen (V) har foreslået, at staten skal dække udgifterne til eventuelle arkæologiske udgravninger, når der er tale om særligt store eller væsentlige byggeprojekter. Men det er en uholdbar løsning, skriver Rune Christiansen (R) i en pressemeddelelse.

Rune Christiansens (R) reaktion kommer efter at TV 2/FYN i sidste uge fortalte om en privat bygherre, der hænger på millionregning til arkæologiske udgravninger.

Rune Christiansen foreslår, at der oprettes en statslig kulturarvspulje på 200 millioner kroner. Puljen skal helt eller delvist dække arkæologiske udgravninger i forbindelse med nybyggeri og skåne sagesløse grundjere og bevare vores kulturelle arv.

Rune Christiansen henviser til, at børnefamilier rammes hårdere end pengestærke virksomheder, når der dukker fortidsminder op af jorden.

Bonnesen: De små skal også have

Erling Bonnesen (V) afviser kritikken og fortæller, at hans forslag til en ny museumslov er til gavn for alle.  

- Det handler om at sikre vores fælles kulturarv. Det må være en vurdering fra sag til sag, siger han uden at lægge sig fast på et bestemt beløb. Erling Bonnesen foretrækker dog en mere flexibel løsning, hvor behovet vurderes fra år til år.

- Vi skal gribe byrden, når de økonomiske udgifter overstiger, hvad en bygherre kan magte i situationen, siger Erling Bonnesen til TV 2/FYN.

Erling Bonnesen ønsker et så bredt flertal som muligt og er tilfreds med Rune Christiansens vilje til at finde en løsning.