Politisk strid om sjællandsk havbrug

Planerne om at etablere et nyt forurenende lakseri ved Musholm på Vestsjælland skaber strid blandt de fynske amtspolitikere. Socialdemokratiet og SF vil klage, de borgerlige vil blande sig uden om.

Nyt havbrug vil øge forureningen i Storebælt

Planerne om at etablere et nyt forurenende lakseri ved Musholm på Vestsjælland skaber strid blandt de fynske amtspolitikere. Socialdemokratiet og SF vil klage, de borgerlige vil blande sig uden om.

Et havbrug ved Musholm på Vestsjælland har siden 1998 udledt så store mængder kvælstof, at Vestsjællands Amt flere gange har givet Havbruget dispensation. Udledningerne stammer fra foderet til laksene i havbruget.

Og nu vil Vestsjællands Amt give tilladelse til, at der bliver opført endnu et havbrug ved Musholm. Sammenlagt vil de to havbrug i 2005 udlede 9 gange så meget kvælstof, som der årligt bliver udledt fra renseanlæggene i Nyborg, Munkebo og Kerteminde. En forurening, der vil belaste både Storebælt og farvandene omkring Fyn i betragteligt omfang.

Møde mellem amterne
Naturklagenævnet har tidligere afgjort, at Fyns Amt ikke kan blande sig i regionplanen og dispensationerne fra Vestsjællands Amt.

Men den afgørelse mener Socialdemokratiet og SF ikke, at man skal tage for gode varer.

De to partier forlanger, at Fyns Amt sender et klagebrev til Vestsjællands Amt for at protestere mod tilladelsen til den forurenende virksomhed.

Men Venstre, De konservative og De radikale medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget i Fyns Amt, mener ikke at Fyns Amt skal bruge resurser på en sag, som Naturklagenævnet allerede har afgjort, at Fyns Amt ikke kan blande sig i.

Tilladelsen fra Vestsjællands Amt til det nye havbrug er allerede indklaget for Miljøstyrelsen. Her forelægger der endnu ikke en afgørelse.

Torsdag tager Miljø- og teknikudvalget i Fyns Amt til Amtsgården i Sorø, hvor de skal forsøge at nå til enighed med deres kolleger i Vestsjællands Amt.

Men allerede nu ligger det fast at klagebrevet til Vestsjællands Amt ikke bliver sendt, før sagen har været til behandling i amtsrådsalen på mandag.