Politisk velvilje overfor øerne

Selv om der foreløbig kun er tale om pæne ord og hensigtserklæringer, er de tre mellemstore danske øer Ærø, Læsø og Samsø glade for at være kommet med i det trafikforlig, regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti.

-

Selv om der foreløbig kun er tale om pæne ord og hensigtserklæringer, er de tre mellemstore danske øer Ærø, Læsø og Samsø glade for at være kommet med i det trafikforlig, regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti.

/ritzau/
\"Det er positivt, at vi er med, for det må betyde, at der er hjælp at hente,\" siger Læsøs borgmester, Erik Malmose (Lokalliste), til Ritzau.

Øerne har fælles problemer med bl.a. negativ befolkningstilvækst og manglende arbejdspladser og har længe haft et ønske om flere statslige kroner til især færgetrafikken.

Derfor har de fire borgmestre fra henholdsvis Marstal og Ærøskøbing kommuner på Ærø, Samsø Kommune og Læsø Kommune henvendt sig til indenrigsministeren, der nu har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe.

Gruppen, der består af repræsentanter for de fire kommuner og tre amter, skal sammen med folk fra ministeriet komme med konkrete forslag til, hvordan man kan opretholde og udvikle de tre øer som levedygtige samfund.

Det arbejde ventes der at komme en rapport ud af, og i trafikforliget lægges der derfor op til, at øernes transportsituation først tages op til konkret drøftelse, når den rapport foreligger.

Ifølge Poul Fischer, der er trafikpolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, er det i høj grad hans fortjeneste, at øerne er kommet med i forliget.

\"Vi føler, at yderområderne har været syltet gennem de sidste mange år, og selv om vi ikke kan sætte tal på endnu, ligger det i ånden, at der på et tidspunkt skal stilles penge til rådighed for øerne,\" siger Poul Fischer.