Pornorekordforsøg var lovligt

Det var ikke i strid med straffeloven, da pornokongen Michael Zile i september arrangerede et såkaldt \"gang-bang\" i Odense. Selvom adskillige mænd betalte penge for at have sex med den samme pornomodel, mener hverken justitsministeren eller politimesteren i Odense, at straffeloven blev overtrådt.

-

Det var ikke i strid med straffeloven, da pornokongen Michael Zile i september arrangerede et såkaldt \"gang-bang\" i Odense. Selvom adskillige mænd betalte penge for at have sex med den samme pornomodel, mener hverken justitsministeren eller politimesteren i Odense, at straffeloven blev overtrådt.

Det er det socialdemokratiske folketingsmedlem, Sandy Brinck, der har rejst sagen over for Justitsminister Lene Espersen(K). Sandy Brinck har ønsket ministerens vurdering af, om arrangementet i Odense, var en overtrædelse af straffelovens §228.

Ingen anmeldelser
I følge denne paragraf straffes den person, der \"forleder nogen til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed med andre\".

Politimesteren i Odense har ikke modtaget nogen politianmeldelser mod rekordforsøget, og Odense Politi har ikke af egen drift forsøgt at finde ud af, om arrangementet stred mod straffeloven.

I følge Justitsministeriet skal der i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, om en handling kan forlede nogen til kønslig usædelighed. Ministeriet har indhentet oplysninger i sagen hos Odense Politi, og da Politimesteren ikke har grebet ind, skønner Justitsministeriet, at pornoforsøget ikke var en overtrædelse af loven.

Slog ingen rekord
\"Gang-bang\"-seancen fandt sted på en hemmelig adresse i Odense den 14. september i år. Omkring 20 mænd havde i løbet af få timer samleje med en betalt pornomodel. Meningen var at slå rekorden for hvor mange mænd en kvinde kan nå at have sex med. 

Rekordforsøget var i øvrigt en skuffelse for arrangøren Michael Zile. Dels blev rekorden ikke slået, og dels udeblev protester og demonstrationer, der ville have givet arrangementet større opmærksomhed.