Portræt af fire sygeplejesker: - Derfor elsker jeg stadig mit arbejde efter 50 år

Hvordan giver man unge lyst til at blive sygeplejesker, når arbejdsvilkår og lønninger er under hårdt pres? Vi har spurgt dem, det hele handler om.

Hvorfor er sygeplejedebatten vigtig?

Marie Bentsen, sygeplejestuderende i Odense, 1 års erfaring.

Hvad motiverede dig til at blive sygeplejerske? Jeg valgte at blive sygeplejerske, fordi jeg virkelig gerne ville gøre en forskel for andre mennesker. Og så synes jeg, det var tiltalende, at det var et job, jeg kunne tage med mig og arbejde med alle steder i verden. Det er også en super praktisk uddannelse, hvilket jeg allerede har lært meget af. 

Synes du, at retorikken om dit fag stemmer overens med, hvordan du oplever dit arbejde? Jeg synes slet ikke, at retorikken stemmer overens med de oplevelser, jeg har haft med faget ind til videre. Jeg er meget priviligeret, at jeg arbejder et sted, hvor lønnen er fin der er gode arbejdsvilkår og tid til at hjælpe hinanden. Og det er klart, at det ikke er hverdag alle steder. Men mange tror fejlagtigt, at strejken kun har noget med lønninger at gøre. Det handler jo også om at kæmpe for et sundhedsvæsen, som man har lyst til at arbejde for i rigtig mange år uden at blive slidt op.

Der er færre og færre, der søger ind som sygeplejerske. Hvad synes du er det vigtigste at ændres på, hvis situationen skal forbedres? Der skal helt sikkert være noget mere positiv omtale af vores fag til i medierne, fordi det er der man får rigtig meget af sin information. Det ville nuancere debatten, tror jeg. Man bør lægge mere vægt på, hvor fedt det er at gøre en forskel for andre, så debatten ikke kun kommer til at handle om lønninger. Det menneskelige var årsagen til, at jeg søgte ind som sygeplejerske, og det tror jeg man skal være bedre til at lokke med og omtale som en fordel ved vores uddannelse og fag. 


Helvig, sygeplejerske i Munkebo, 50 års erfaring.

Hvad motiverede dig til at blive sygeplejerske? Det gjorde min gamle fars morbrors kone, som var sygeplejerske. Hende gik jeg altid ud til som barn, og hun var sygeplejerske. Jeg synes, hun var så god til at tage sig af andre mennesker og til at hjælpe os alle sammen. Hun var utrolig sød, så jeg ville gerne være ligesom hende.

Synes du, at retorikken om dit fag stemmer overens med, hvordan du oplever dit arbejde? Jeg er ked af, at omsorgsdelen ikke fylder mere i debatten, for den er grunden til at jeg har holdt fast og arbejdet som sygeplejerske i 50 år. Men det er også rigtigt, at branchen har ændret sig meget. Når jeg tænker på, hvad der er sket mens jeg har arbejdet i faget, er der store forskelle - førhen havde man råd til at en kollega var syg, uden der skete det store, og i dag vælter det hele, hvis der er en, der er syg.

Der er færre og færre, der søger ind som sygeplejerske. Hvad synes du er det vigtigste at ændres på, hvis situationen skal forbedres? Jeg er meget ked af at høre, at så få søger ind som sygeplejerske. Det er et svært spørgsmål at besvare, men der hvor jeg synes, det begyndte at ændre sig, var da man blev så presset, at man blev nødt til at hive flere og flere vikarer ind, som ikke var kendt i jobbet. Vikarer er også dyrere at hive ind i forhold til at bruge faste medarbejdere, så det er en ærgerlig udvikling. Det er jo trods alt nemmere at løbe hurtigere, hvis man kender tingene og afdelingen.

Men jeg synes også, man bør tale faget op. Jeg har arbejdet i 50 år nu, og jeg kan ikke huske en dag, hvor jeg har været ked af det. Jeg har haft perioder, hvor ikke alle har været lige søde, men jeg har aldrig været ked af at være sygeplejerske.

Sine Mikkelsen, sygeplejestuderende i Odense, 2 års erfaring.

Hvad motiverede dig til at blive sygeplejerske? Jeg har altid været glad for at være omkring mennesker, og derfor har det også været en drøm for mig at komme til at arbejde med at hjælpe mennesker. Jeg synes også, at anatomi er virkelig interessant. Men det har stor betydning for mig, at vi som sygeplejersker yder omsorg over for andre mennesker, og det er det, der motiverer mig i min uddannelse og i mit arbejde.

Synes du, at retorikken om dit fag stemmer overens med, hvordan du oplever dit arbejde? Både og. Jeg syntes, at værdierne vi på bliver præsenteret for på uddannelsen afspejler sig ret godt i det, jeg oplever gennem mit arbejde.

Der er færre og færre, der søger ind som sygeplejerske. Hvad synes du er det vigtigste at ændres på, hvis situationen skal forbedres? Jeg synes, det ærgerligt, at der er så meget fokus på lønnen hos sygeplejersker frem for rammerne og arbejdsvilkårene. Det er helt klart det, der betyder mest for mig, og det er det, der afgør, hvor jeg vil være fremtidig sygeplejerske. Det, at man har nogle gode kollegaer, og at man har tiden til at yde den grundlæggende omsorg for patienterne er jo hele årsagen til, at jeg har valgt at læse til sygeplejerske, og det er dermed også mit største ønske at kunne udføre det over for patienterne, så de føler sig trygge og får den sygepleje, de har behov for.

Elise Skov Jørgensen, operationssygeplejerske i Odense, 25 års erfaring.

Hvad motiverede dig til at blive sygeplejerske? Nu nærmer det sig snart 30 år siden, jeg søgte ind på sygeplejestudiet, men jeg husker, vi var mange, der var fælles om, at vi ville arbejde med mennesker. For mig er det motiverende, når de menneskelige relationer er i centrum, og så tiltalte det mig også, at uddannelsen var så konkret. Det gav mig et tydeligt billede af mit fremtidige arbejdsliv. Det var spændende og motiverende, at uddannelsen var bygget op med både teori og praktik, fordi vi på den måde oplevede at være en del af et kollegialt fællesskab, allerede inden vi var færdiguddannede.

Synes du, at retorikken om dit fag stemmer overens med, hvordan du oplever dit arbejde?Både ja og nej. Jeg tror, det afhænger virkelig meget af, hvor man arbejder. I sygeplejefaget er der naturligvis afdelinger som er super pressede, og det har fyldt mest i mediebilledet, fordi det er alvorligt. Men der er heldigvis også muligheder for at finde et job, hvor arbejdsmiljøet er godt, og hvor der er spændende udfordringer og udviklingsmuligheder.

Der er færre og færre, der søger ind som sygeplejerske. Hvad synes du er det vigtigste at ændres på, hvis situationen skal forbedres? Jeg synes, vi er nødt til at tage udviklingen alvorligt, og jeg håber virkelig på, at politikerne går i seriøs dialog med Dansk Sygepleje Råd for at få vendt skuden. Jeg tror dog ikke på, at det kun er en enkelt ting, der skal skrues på, for eksempel løn, hvis vi skal løse problemerne. Jeg tror, løsningen er at kigge bredt ind i, hvordan vi kan forbedre arbejdsmiljøet ved for eksempel at gøre brug af de rigtige kompetencer.