Poul Weber vraget som Folketingskandidat

Venstre i Nyborgkredsen foretrak en ung, lokal politiker som kandidat til næste Folketingsvalg fremfor den noget mere erfarne Poul Weber, der er tidligere borgmester og nuværende formand for Fyns Amts Trafik- og miljøudvalg.

-

Venstre i Nyborgkredsen foretrak en ung, lokal politiker som kandidat til næste Folketingsvalg fremfor den noget mere erfarne Poul Weber, der er tidligere borgmester og nuværende formand for Fyns Amts Trafik- og miljøudvalg.

Medlemmerne af venstre i Nyborgkredsen valgte onsdag aften den 29-årige premierløjtnant, Kenneth Muhs til Folketingskandidat. 

Dermed vragede de Poul Weber, tidligere borgmester i Egebjerg Kommune og nuværende formand for Fyns Amts Trafik- og miljøudvalg.

Kredsformand Hans Erik Nellegaard mener, at medlemmerne fandt det vigtigt at få en lokal person på posten, og at vedkommende er ung. Han ønsker dog ikke at røbe stemmetallene - heller ikke om det var tæt løb eller en stor sejr.

Kenneth Muhs har kone og to børn. Han har siddet i Ørbæk Kommunalbestyrelse for venstre siden sidste års kommunalvalg.