Præster på fynsk skolebænk

Tusindvis af præster og provster er i øjeblikket ved at lære edb i Odense. Kirkens folk skal lære at føre kirkebøger på computer, og AMU-Fyn har sat sig tungt på hele uddannelsesbehovet i Kirkeministeriet.

AMU-Fyn underviser 2200 præster i edb

Tusindvis af præster og provster er i øjeblikket ved at lære edb i Odense. Kirkens folk skal lære at føre kirkebøger på computer, og AMU-Fyn har sat sig tungt på hele uddannelsesbehovet i Kirkeministeriet.

Den gamle specialarbejderskole AMU-Fyn, har nærmest fået monopol på at uddanne medarbejdere ansat under Kirkeministeriet. I år skal mere end 2200 præster og provster lære at føre kirkebøger på edb på AMU skolen i Odense.

Præsterne er på skolen én uge ad gangen, og ifølge forstanderen er kirkens folk lærenemme elever.

"Der har jo været meget modstand mod at kirkebøgerne overgår til edb. Men det kan vi slet ikke mærke hos os. Præsterne går til opgaverne med stor ildhu, og er meget lærenemme", siger forstander Morten Weiss-Pedersen fra AMU-Fyn.

Men AMU-Fyn underviser ikke bare præsterne. Den fynske uddannelsesinstitution har også kurser for Kirkeministeriets gravere, kirketjenere og rengøringsfolk, der skal kunne rense kirkens inventar.

Og AMU-Fyn har planer om at udvide sin kontakt til Kirkeministeriet.

"Fremover vil vi også tilbyde lay-out-kurser, så præsterne kan lære at lave kirkeblade og andre publikationer på en computer", fortæller Morten Weiss-Pedersen.