Pres på DSB: Flere skal køre med private fjernbusser

Dansk Folkeparti og regeringen vil gøre det nemmere for Flixbus og andre private aktører at oprette nye ruter. Krav beskytter Fynbus.

Regeringen og Dansk Folkeparti gør det lettere at lave nye private fjernbusruter. Det kan skaffe 600.000 nye passagerer. 

Det viser beregninger ifølge Avisen Danmark.

- Fjernbusserne har vist sig som et rigtig konkurrencedygtigt alternativ til toget. Der er mange folk, som får en mulighed for at rejse med fjernbusser, som ikke tog turen før, fordi de ikke havde råd til at tage med DSB, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) til Ritzau.

Opdatering
Clock20. sep 2018, kl. 08:47
Artiklen er opdatering og gennemskrevet med nye fakta, citater og spørgsmål om DSB og kerneforretningen over Storebælt.

Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, oplyser, at reglerne for at køre fjernbusser ændres, så en passagerer skal køre mindst 75 kilometer. Kravet skal beskytte regionale trafikselskaber som Fynbus, Midttrafik og Sydtrafik, forklarer han. 

- Det er simpelthen en mulighed for at øge mobiliteten, også i udkantsdanmark. Men det skal stadig være fjernbusser, som ikke konkurrerer med de regionale selskaber. Derfor har vi valgt at sætte et afstandskriterium ind, siger Kim Christiansen til Ritzau.

- Det er en mulighed for at få kollektiv trafik lidt længere ud i landet.

Trafikstyrelsens beregninger viser, at forslaget medfører flere billigere fjernbusruter. Der er grundlag for at øge fjernbusrejser med 38 procent. Eller 600.000 passagerer årligt.

Transportministeriets beregninger viser, at halvdelen af de 600.000 nye passagerer ikke ville rejse uden de nye ruter. Resten hentes fra DSB. 

- Det vil være passagerer, som foretrækker de nye fjernbusruter frem for bilen, toget eller regionale busser. Der skønnes at være tale om et bruttoindtægts-tab for DSB på cirka 23 millioner kroner. Men set i forhold til, at DSB har billetindtægter på i omegnen af 5,5 milliarder kroner, er det meget begrænset, oplyser Transportministeriet.

Rammer I ikke DSB på kerneforretningen over Storebælt?

- Vi har en lang række busselskaber, som kører ruter fra Aarhus til København. Allerede dér er DSB i dag konkurrenceudsat. 

- Men de nye regler giver mulighed for, at man også kan lave en rute fra Næstved til København. Eller fra Ringkøbing og Herning ind til Aarhus, siger Kim Christiansen.