Principiel sejr til Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn har vundet en principiel sag over Naturgas Fyn i Energiklagenævnet. Afgørelsen betyder, at Fjernvarme Fyn har ret til at tilbyde fjernvarme i områder, der er udlagt til naturgas.

Naturgas Fyn havde klaget til Energiklagenævnet over, at Fjernvarme Fyn ville koble 85 husstande i Holmstrup til fjernvarmenettet, selvom området var udlagt til naturgas.

Men nu har den øverste klagemyndighed, Energiklagenævnet, afvist klagen fra Naturgas Fyn på alle punkter.

- Denne afgørelse bør føre til, at striben af indsigelser og klager fra Naturgassen mod fjernvarmeprojekter stilner af. Den er fuldstændig klar. Klagen i denne sag har altså været uberettiget og ført til, at forbrugerne ikke har kunnet få billigere og grønnere opvarmning før nu. Det er utroligt ærgerligt for forbrugerne, men også for samfundet og miljøet, siger Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme.

Naturgas Fyn havde blandt andet klaget over den måde Fjernvarme Fyn opgør varmebehovet på og over beregninger for samfundsøkonomien. Samtidig anklagede Naturgas Fyn kommunerne for ukritisk af bruge fjernvarmeselskabernes beregninger. Men alle klager blev alstå pure afvist.

- Denne afgørelse fra Energiklagenævnet er meget principiel, fordi den slår fast, at fjernvarmeselskabernes beregninger er både korrekte og lødige. Det burde sætte en kraftig stopper for klagerne fra naturgasselskabernes side, siger Dansk Fjernvarme direktør Kim Mortensen.

Afgørelsen betyder, at Fjernvarme Fyn nu kan etablere fjernvarme hos de 85 husstande i Holmstrup, og samtidig får selskabet - og andre fjernvarmeselskaber - ettere ved at lave tilbud på fjernvarme til husstande, der i dag får naturgas.

Fjernvarme Fyn er et kommunalt ejet selskab, mens Naturgas Fyn er et aktieselskab, der har Odense Kommune som den største aktionær.

Læs afgørelsen fra Energiklagenævnet her