Pris for højeste snit ved den lægevidenskabelige embedseksamen på SDU

Det højeste eksamensgennemsnit på Syddansk Universitet udløser en pris på 20.000 kroner til en norsk lægestuderende.

Direktør, læge Niels Riewerts Eriksen overrakte kandidateksamensprisen på 20.000 kr. fra Nordic Medicare til Espen Ellingsen Moe, kandidaten med det højeste karaktergennemsnit ved eksamen.

- Vi vil gerne stimulere de processer, der sikrer at Danmark også i fremtiden har læger i særklasse. Tidligere var lægefaget mændenes legeplads, men siden 1990erne har kvinderne været i overtal. Det har også afspejlet sig i modtagerne af denne pris, som de seneste tre år har været kvinder. Men i år tilfalder den Espen Elllingsen Moe, der har opnået et gennemsnit på 10,9, udtaler Niels Riewerts.

Espen Ellingsen Moe er nordmand, men har taget sin kandidateksamen på Syddansk Universitet, SDU.