Pris til fynsk forsker

Eva Rosenqvist, forsker ved Danmarks JordbrugsForskning i Årslev, blev torsdag belønnet med KTG-fondens pris. Den fynske forsker har været med til at udvikle et særligt system til klimastyring til potteplanter, og det har allerede nedbragt energiforbruget i væksthusbranchen med 30 procent.

-

Eva Rosenqvist, forsker ved Danmarks JordbrugsForskning i Årslev, blev torsdag belønnet med KTG-fondens pris. Den fynske forsker har været med til at udvikle et særligt system til klimastyring til potteplanter, og det har allerede nedbragt energiforbruget i væksthusbranchen med 30 procent.

Systemet hedder IntelliGrow og sikrer, at potteplanterne opnår den mest effektive vækst, når de naturlige klimaforhold samtidig er optimale, og reducerer væksten når det er koldt og mørkt.

I Danmark produceres der årligt potteplanter for næsten 3 milliarder kroner, hovedsagligt til eksport, og det nye system er altså med til at sikre en effektiv produktion og dermed en bedre konkurrenceevne.

Prisen blev overrakt af fødevareminister, Mariann Fischer-Boel.