Prisen for at få hentet dit skrald stiger: Se, hvad det nu koster i din kommune

I ni ud af ti fynske kommuner kommer den årlige afgift for at få afhentet skrald til at stige.

Affaldssortering i husstanden bliver dyrere fra årsskiftet.

I november spåede direktør for Odense Renovation, Thomas Jørgensen, at afgiften for affaldshåndtering ville stige på hele Fyn. Og det fik han næsten ret i. 

Ni ud af ti kommuner har enten godkendt, eller skal til at godkende prisstigninger for at få afhentet skrald ved borgernes hjem. Og i nogle kommuner kan det resultere i en stigning på næsten 800 kroner om året. 

Det viser en rundringning, som TV 2 Fyn har foretaget.

Middelfart topper

I Middelfart Kommune kan borgerne forvente en stigning på 782 kroner årligt. Dermed lægger den vestfynske kommune sig i toppen på Fyn med den dyreste løsning for affaldsafhentning fra årsskiftet.

Karen Lübben, der er chef for Affald og Genbrug i Middelfart Kommune, begrunder stigningerne med, at kommunen i øjeblikket er ved at lave en ny genbrugsplads i Ejby. 

- Vi kan ikke lukke de små gamle pladser, før den nye står færdig i 2024, men derefter vil vores udgifter til at drifte genbrugspladserne falde. Samtidig skal man være opmærksom på, at Middelfarts gebyrer er med moms, imens nogle andres er uden moms, siger Karen Lübben.

I flere kommuner er prisstigningerne begrundet med de udvidede sorteringsmuligheder ved hjemmet.

Regeringen har vedtaget, at husstande skal sortere i ti fraktioner for at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt.
Regeringen har vedtaget, at husstande skal sortere i ti fraktioner for at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt.
Foto: Grafik: Miljøstyrelsen

Regeringen vedtog i 2021, at alle danskere skulle have lige muligheder for at sortere deres husholdningsaffald i ti fraktioner. 

Den gang lovede den daværende miljøminister, Lea Wermelin (S), at det kunne gøres uden mærkbare prisstigninger, men det viser sig at være svært for de forskellige renovations- og forsyningsselskaber.

Den eneste kommune, hvor der ikke er fremlagt prisstigninger til godkendelse ved kommunen, er Svendborg Kommune. I Langeland Kommune står det heller ikke helt værst til, her er prisstigningen blot på to kroner. 

I begge kommuner har de implementeret den udvidede sortering på ti fraktioner allerede fra sidste år, og det kan blandt andet være skyld i, at priserne ikke stiger yderligere ved årsskiftet.

Se, hvor meget prisen stiger i din kommune her:

KOMMUNE 20222023FORSKEL
Middelfart Kommune3.568 kroner4.350 kroner+ 782 kroner
Kerteminde Kommune3.667 kroner4.080 kroner+ 413 kroner
Ærø Kommune3.262 kroner4.000 kroner+ 738 kroner
Nordfyns Kommune3.579 kroner3.711 kroner+ 132 kroner
Assens Kommune3.625 kroner3.946 kroner+ 321 kroner
Langeland Kommune3.463 kroner3.465 kroner+ 2 kroner
Nyborg Kommune3.044 kroner3.375 kroner+ 331 kroner
Svendborg Kommune3.355 kroner 3.355 kroner + 0 kroner
Odense Kommune2.331 kroner2.542 kroner+ 211 kroner
Faaborg-Midtfyns Kommune3.026 kroner3.412 kroner+ 386 kroner
Priserne er udregnet ud fra en husstand med en 240 liters beholder.

Utilfredshed i Kerteminde

I Kerteminde Kommune skal prisstigningerne vedtages på onsdag til et økonomiudvalgsmøde.

Og Kasper Ejsing Olesen (S) er ikke just imponeret over udsigten til at betale 412 kroner mere om året.

- Jeg blev virkelig overrasket. Derfor har jeg har inviteret Kerteminde Forsyning med til mødet for at uddybe det.

- Vi bad dem i 2021 om at komme med forslag til, hvad der skulle til for, at vi ikke skulle hæve prisen. De forslog for eksempel at lukke en genbrugsstation, men det syntes vi ikke var en god idé. I stedet har vi skåret ned på serviceniveauet, så to genbrugsstationer ikke er bemandet, og man kan komme af med mindre affald, siger borgmesteren.

Ved Kerteminde Forsyning kan man ikke genkende påstanden om, at nedskæringen af serviceniveauet skulle sørge for, at der ikke kom prisstigninger som følge af ekstra sortering, selvom det står i Økonomiudvalgets referat fra 28. januar 2021.

- Det er ikke os, der skriver referaterne. Jeg vil stå ved, at jeg aldrig har lovet det der, siger Michael Høj Larsen, direktør ved Kerteminde Forsyning.

Direktøren påstår derimod, at pengene kunne være blevet fundet, hvis én af genbrugspladserne var blevet lukket. Men det synes Kasper Ejsing Olesen er en dårlig idé, fordi han helst ikke ser, at borgerne skal køre for langt.

Én af grundene til, at prisen på få hentet affald i Kerteminde er én af de højeste på Fyn, er fordi, kommunen ikke er særlig tæt befolket og borgerne er færre om at dele omkostningerne for driften af genbrugsstationerne.
Én af grundene til, at prisen på få hentet affald i Kerteminde er én af de højeste på Fyn, er fordi, kommunen ikke er særlig tæt befolket og borgerne er færre om at dele omkostningerne for driften af genbrugsstationerne.
Foto: Morten Albek

- Det er fint, at man skal køre langt med sit fjernsyn, fordi der er skåret ned på nogle genbrugsstationer, men dagligdagsting som haveaffald, dem skal man kunne komme af med.

- Men vi kan ikke både sænke serviceniveauet og hæve priserne, det kan jeg ikke være med til, siger borgmesteren.

Ved Kerteminde Forsyning synes man dog ikke, at serviceniveauet er faldet. De mener tværtimod, at det er steget, fordi man får hentet mere skrald på hjemmeadressen, fremfor at borgerne selv har ansvar for at køre plastikaffald ud til genbrugspladsen.

Endnu flere prisstigninger kan være på vej

Tilbage i august blev der lavet en politisk aftale om, at kommunernes renovationsfirmaer skal selskabeliggøres. Hvis aftalen bliver vedtaget, betyder det, at alle renovationsfirmaer skal betale moms, og det kan resultere i endnu flere prisstigninger.

Ved Odense Renovation spår direktør Thomas Jørgensen, at hvis aftalen bliver vedtaget, så vil priserne stige med fem til seks procent mere. Derfor vil byrådspolitiker Claus Houden (V) gerne have Odense Renovation i udbud oftere.

Det er ikke muligt at fravælge den kommunale affaldsordning, da den er lovpligtig.