Private og kommunen delte gartnerarbejdet

Odense Kommune og private gartnere delte ligeligt, da det onsdag blev afgjort, hvem der de næste år skal udføre gartneriarbejdet i fire grønne områder i kommunen. Kommunens egen afdeling Park & Vej Service vandt to licitationer, mens gartner Søren Ribergaard fra Ringe også vandt to.

-

Odense Kommune og private gartnere delte ligeligt, da det onsdag blev afgjort, hvem der de næste år skal udføre gartneriarbejdet i fire grønne områder i kommunen. Kommunens egen afdeling Park & Vej Service vandt to licitationer, mens gartner Søren Ribergaard fra Ringe også vandt to.


Pristilbudene på arbejdet i de fire grønne områder er blevet gennemgået af embedsmændene i Odense Kommune. Og i hvert af de fire tilfælde har kommunen valgt det billigste tilbud.


Kommunalt arbejde i Søhus og Næsby
Park & Vej Service fortsætter med at udføre arbejdet  i Søhus og Næsby. Her lød afdelingens tilbud på henholdsvis 2,6 mio. kr og 3 mio. kr., og det kunne ingen private gartnere konkurrere med.


Privat i Tornbjerg og Fruens Bøge
Men til gengæld afgav Ribergaard de klart billigste tilbud på arbejdet i Fruens Bøge og Tornbjerg. Søren Ribergaard fra Ringe vandt opgaverne med bud på 2,8 mio. kr i Tornbjerg og 2,5 mio. kr i  Fruens Bøge.


Afgørelsen i licitationsrunden betyder, at arbejdet i Fruens Bøge og Tornbjerg nu står foran en virksomhedsoverdragelse. I alt 13 gartnere skal nu skifte fra en offentlig til en privat arbejdsgiver.