Privathospitaler har plads til grå stær-patienter

Ventelisten til en grå stær-operation var 1. januar i år på 1133 patienterpå Fyn. Det betyder, at Fyns Amt ikke kan leve op til en behandlingsgaranti på to måneder, sådan som regeringen vil kræve.

Pernille Weiss vil flytte operationer fra OUH

Ventelisten til en grå stær-operation var 1. januar i år på 1133 patienterpå Fyn.
Det betyder, at Fyns Amt ikke kan leve op til en behandlingsgaranti på to måneder, sådan som regeringen vil kræve.

Operationer i licitation


Den konservative amtspolitiker, Pernille Weiss, mener derfor, at amtet skal udbyde en stor del af operationerne i licitation, så privathospitaler kan få en del af grå stær-operationerne.
\"Jeg synes, vi skal gøre det, fordi vi dermed får en leveringsgaranti fra privathospitalerne, og vi får udnyttet den ledige kapacitet af lægetid, der er på privathospitalerne\", siger Pernille Weiss, og hun fortsætter:
\"Vi kan lige så godt gøre det først som sidst. Hvis ikke vi som amt kan levere en behandlingsgaranti indenfor to måneder, så tvinger regeringen os til at betale dyre behandlinger, og så kan vi lige så godt bide i det sure æble, hvis man altså synes det er surt at bruge privathospitaler,  og så få lavet en mængderabat\".


Mariahjemmet er klar


Privathospitalet Mariahjemmet i Odense er klar, hvis amtet er interesseret i en langsigtet aftale.
\"Vi har tidligere tilbudt amtet at operere 2000 grå stær-patienter om året, men vi kan nemt operere flere, hvis der er behov for det\", siger Birger Bro Christensen, der er øjenlæge og medejer af Mariahjemmet.

Svendsen vil ikke være med

Men sygehusudvalgets formand, Poul Erik Svendsen (S), vil først undersøge, om øjenafdelingen på Odense Universitets Hospital (OUH) og de privatpraktiserende øjenlæger, der har en kontrakt med amtet i forvejen, kan klare at bringe ventelisten ned i løbet af foråret, hvis der tilføres flere ressourcer.
\"Vi finder de penge, der skal til for at få opereret de cirka 1000 patienter, som gør at vi ikke kan få ventetiden ned på under to måneder\", siger Poul Erik Svendsen.


Kan godt følge med


Øjenafdelingen på OUH fik sidste år en ekstra bevilling til grå stær-operationer og opererer nu omkring 2000 patienter om året, mens de privatpraktiserende øjenlæger opererer 1000 patienter.
\"Det er nogenlunde behovet, og når bare puklen på de 1133 patienter fjernes, så er jeg sikker på, at vi godt kan følge med\", siger administrerende overlæge K. Kamp Mortensen fra OUH.

Effektivt modspil

Men Pernille Weiss mener i stedet, at de 1000 ekstra operationer, som OUH har fået, burde gå til private øjenlæger og privathospitaler.
\"Det vil give en god effektivitet og leveringssikkerhed, og så vil det være et godt modspil til det offentlige, som kan måle sig mod de private og se, om man gør det lige så godt\", siger Pernille Weiss.


Vil ikke fjerne pukler

Birger Bro Christensen fra Mariahjemmet ønsker også en langsigtet aftale med amtet, hvis de skal på banen til grå stær-operationerne.
Til gengæld ønsker hospitalet ikke kun at løse amtets problem med at fjerne en venteliste-pukkel, hvis det bliver nødvendigt.
\"Vi kan selvfølgelig ikke operere 3000 over en weekend, og sådan vil vi heller ikke bruges. Vi vil være et supplement og ikke bare nogen, der bliver brugt i nogle måneder. Vi ønsker en langsigtet aftale\", siger Birger Bro Christensen.