Problemer med kommunikationen under terrorøvelsen

Der var store problemer med kommunikationen, da der tirsdag blev gennemført terrorøvelse ved Odense Skøjtehal. De forskellige myndigheder har intet centralt kommunikationsudstyr, og det kan blive fatalt, hvis terror en dag bliver til virkelighed.

-


Redningsmyndighederne savner et fælles kommunikationsredskab

Der var store problemer med kommunikationen, da der tirsdag blev gennemført terrorøvelse ved Odense Skøjtehal. De forskellige myndigheder har intet centralt kommunikationsudstyr, og det kan blive fatalt, hvis terror en dag bliver til virkelighed.

Politiet var i det store hele tilfreds med tirsdagens terrorøvelse ved skøjtehallen. Der var en del fejl og mangler, men de forskellige indsatsgrupper fik uvurderlig erfaring, hvis situtationen en dag skulle blive til virkelighed.

- Vi lærer jo af vores fejl, det er derfor vi laver den slags øvelser. Fx ved vi nu at vi skal gøre mere ud af ambulancevejene og placeringen af redningskøretøjerne, siger vicepolitiinspektør Johnny Vest.

Mere end 200 personer deltog som figuranter i øvelsen. De fleste var sminket som hårdt såret med masser af blod og indvolde. Derudover deltog et væld af myndigheder - blandt andet Odense Politi, Odense Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Odense Universitetshospital, Falck, Hjemmeværnet, Forsvaret, bombeeksperter fra Skive og personale fra skøjtehallen.

Terrorøvelsen skulle blandt andet give de mange forskellige myndigheder erfaring i at arbejde sammen, hvis et offentligt sted på Fyn skulle blive ramt af bombeterror. Og netop på dette punkt viste øvelsen, at der er brug for mere moderne kommunikationsudstyr.

- Vi kommunikerer via politiets radioudstyr og mobiltelefoner, og det er ikke altid godt nok. Redningsindsatsen ville blive mere effektiv, hvis alle myndigheder anvendte ét fælles kommunikationsudstyr, siger Johnny Vest.

De såkaldte tetra-radioer ville kunne løse kommunikationsproblemet mellem de forskellige indsatsgrupper, men tetrasystemet er meget kostbart og indtil videre har der ikke været råd til at indføre det i Danmark.

- Når der ikke er nogen der vil betale for tetra-radioer, så må vi jo bruge det nuværende, hvor vi ikke kan kommunikere på tværs. Men vi klarer problemet, da vi jo kan snakke sammen på skadesstedet, men selvfølgelig ville det være bedre hvis vi havde ét fælles kommunikationsapparatat, siger Torsten Lang-Jensen, øvelsesleder og overlæge på Odense Universitetshospital.