Professor: Ulve på Fyn kræver handling af myndighederne

Styrelse må opdatere handlingsplan, når der er påvist fritlevende ulve i Jylland og på Fyn, mener professor.

Det første bekræftede fund af ulve-dna på Fyn udfordrer de danske naturmyndigheder. Nu findes genindvandrede ulve ikke længere kun i tyndt befolkede områder i Vestjylland.

Det påpeger Carsten Rahbek, professor ved Center for Makroøkologi på Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet.

- Det sætter spørgsmålstegn ved, om Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu under Miljøstyrelsen, red.) har udviklet de handlingsplaner, der skal til for at håndtere, at ulven ikke blot er et fænomen i Vestjylland - men at området nu hedder Jylland-Fyn, siger Carsten Rahbek.

Vi skal vænne os til, at ulven er ved at genindvandre i Danmark. Og det kræver handlingsplaner, så mennesker og husdyr kan leve side om side med rovdyret, tilføjer professoren.

Der eksisterer allerede en forvaltningsplan, som giver mulighed for, at eksempelvis landmænd kan søge erstatning, hvis deres dyr bliver maltrakteret af en ulv. Desuden er det med planen muligt at opnå tilskud til ulvesikre hegn.

På grund af gentagne ulveangreb bliver tilskudsordningen en realitet i et område i Jylland, forklarer funktionsleder i Miljøstyrelsen Annette Samuelsen.

Men selve forvaltningsplanen gælder hele landet og dermed også ved forekomst af ulv på Fyn, påpeger hun.

- Skulle der ske nogle helt uforudsete ting på ulveområdet, må man se på, om forvaltningsplanen skal opdateres. Men foreløbigt er det ikke mange ulve, vi snakker om i Danmark, siger Annette Samuelsen.

Der har så sent som i 2016 været en større videnskabelig strid mellem dna-forskere i Aarhus og København om det reelle antal af ulve i Jylland.

Så hvor sikker mener professor Carsten Rahbek, at man kan være på konklusionen om ulve-dna fra Fyn?

- Der er ikke noget, der hedder 100 procent sikker i vores verden. Hvis der var tale om en hybrid af hund og ulv, ville den også have givet den dna-type. Eller hvis nogen havde plantet ulve-dna på det døde rådyr fra Fyn, ville vi have fundet det, medgiver Carsten Rahbek.

 - Men vi kan sige med sikkerhed, at det er en dna-type på ulv. Det er vi ikke i tvivl om, siger han.

Blandt andet på grund af afstanden anser Carsten Rahbek det ikke for sandsynligt, at ulven vil vandre og svømme videre fra Fyn til Sjælland.

FAKTA: Ulve i Danmark og Europa