Protest mod Fyens Stiftstidende

55 personer fra Fyn og resten af landet har taget initiativ til en protest mod udviklingen på landets dagblade og Fyens Stiftstidende i særdeleshed. Gruppen mener, at dagbladenes krise er selvforskyldt. Hør interview med advokat Annemarie Engel

Fyring af medarbejder årsag til oprør

55 personer fra Fyn og resten af landet har taget initiativ til en protest mod udviklingen på landets dagblade og Fyens Stiftstidende i særdeleshed. Gruppen mener, at dagbladenes krise er selvforskyldt.

I november sidste år blev Fyens Stiftstidendes mangeårige medarbejder Rolf Dorset afskediget.

Ledelsen krævede at Dorset skulle skrive mere end sin ugentlige klumme "Dorsets dagbog". Da han ikke ville det, blev han afskediget.

Fyringen er den direkte anledning til, at 55 personer på Fyn og i resten af landet nu tager initiativ til offentlig kritik af dagbladende og Fyens Stifttidende. I en pressemeddelelse og en længere erklæring gennemgår de 55 personer deres syn på dagbladskrisen.

Initiativtagere med vidt forskellig baggrund
Advokat Annemarie Engel fra Svendborg er talmand for gruppen, der kalder sig "marts-gruppen". I pressemeddelelsen skriver gruppen blandt andet:

"Vi ønsker dagblade. Vi ønsker at bevare dem, ja, endog at udbygge dem. Vi tror på deres muligheder. Og på deres nødvendighed. Netop derfor denne indsigelse mod den udvikling, som de danske dagblade i almindelighed og Fyens Stiftstidende i særdeleshed er inde i. En udvikling hen mod kvælende konformitet, mangel på kvalitet og på differentierede holdninger, en udvikling der har gjort dansk presse forudsigelig, så holdningsmæssig grå og i almindelighed så lige-gyldig, at læserne med god grund falder fra."

De 55 underskrivere spænder politisk vidt. De fleste er fra Fyn. Blandt underskriverne er: Provst N.C.Lilleør, Folketingsmedlem Kaj Stillinger(SF),Sognepræst Søren Krarup, forfatter Gorm Benzon og Niels Erik Søndergård(KRF), der blandt andet står i spidsen for initiativet mod en moske i Odense.

Udover at protestere mod fyringen af Rolf Dorset ønsker gruppen at starte en debat om, hvad der er galt i Dansk Dagspresse.

"Det katastrofale er, at pressens ledere tilsyneladende ikke selv kan eller vil indse, at den såkaldte aviskrise i vid udstrækning er selvforskyldt. Tværtimod har dagbladene gennem de senere år investeret kraftigt i at blive endnu mere konforme både i stofvalg, meninger og holdninger. Når de således ikke er til at skelne fra hinanden, udraderer de først deres oprindelig enestående betydning for den demokratiske debat, dernæst deres berettigelse og til slut deres egen eksistens," skriver gruppen.

Kritik af EU og flygtningepolitik
Samtidig har marts-gruppen udsendt et længere manifest, hvor der blandt andet kommer flere kritiske bemærkninger om EU og Danmarks flygtninge- og indvandrerpolitik.

"Det virker især ubehageligt, når ingen tilsyneladende har styr på udviklingen. Dertil kommer, at ikke alle synes at indvandreres problemer er det vigtigste at læse om. Og hver dag. Ikke alle mener, at indvandringen i det nuværende og fremtidige omfang er en berigelse for vores kultur."

"Ikke alle - heller ikke på Fyn - syntes, at det op til afstemningen om ømuen var en god ide ukritisk at hylde EU, især når det kan konstateres, at EU ændrer kurs. Så forventer vi faktisk, at aviserne giver os den nødvendige information og afdækning af: Hvad foregår der i virkeligheden?"

Chefredaktør Egon Tøttrup, Fyens Stiftstidende ønsker ikke at kommentere initiativet.

Gruppen bebuder nye initiativer i løbet af foråret.