Psykiatrien skal hjælpes endnu mere, mener fynskvalgte politikere

I sidste uge indgik 12 partier i Folketinget en bred psykiatriaftale, men der skal stadig gøres mere, mener flere fynskvalgte folketingspolitikere.

Der mangler penge i psykiatrien, og det går ud over patienterne. 

Det mener flere fynske folketingspolitikere.

Tirsdag åbnede Folketinget, og i sin åbningstale lagde statsminister Mette Frederiksen (S) vægt på, at der i de kommende år kommer til at mangle hænder i velfærden.

Det er også et problem i psykiatrien mener partifællen Trine Bramsen (S), der er transport- og ligestillingsminister.

- Vi har store udfordringer, når det handler om at få velfærden til at fungere, for vi mangler hænder. Derfor bliver vi nødt til at diskutere løn og arbejdsforhold også. Det bliver nødt til at være en del af det.

Privat eller offentligt psykiatri?

I anledning af Folketingets åbning havde TV 2 Fyn taget et spørgsmål fra skolelærer Pernille Svendsen fra Odense med til de fynskvalgte folketingspolitikere.

Er det meningen, at privatpsykiatrien skal træde til, hvis der er for lange ventelister i det offentlige?

Står det til Venstre, er svaret umiddelbart ja. Jane Heitmann (V) understreger, at psykiatrien er hårdt presset, og derfor er det nødvendigt at bruge alle de kompetencer, man i forvejen har.

- I Region Syddanmark har man et rigtig godt samarbejde med de privatpraktiserende psykiatere, hvor man har bedt om, at de hjælper med udredningen, så det går hurtigere, siger Jane Heitmann.

Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl er også enig i, at man er nødt til at bruge både de offentlige og private psykiatere for at løse problemerne. Han mener samtidig, at den psykiatriaftale, som 12 partier i Folketinget i sidste uge indgik er for lille.

- Vi har brug for at kigge ti år frem for virkelig at vende det op og ned. I den sammenhæng er vi nødt til at tage alle kræfter ind om de er offentlige eller private, vi er nødt til at bruge alle de ressourcer, vi kan samle sammen, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Med psykiatriaftalen forpligter aftalepartierne sig til fremover at finde cirka 500 millioner kroner hvert år på finansloven.

Enhedslisten: Privatisering giver andre problemer

Victoria Velasquez (EL) er enig med Jens Henrik Thulesen Dahl om, at den nyligt indgåede psykiatriplan kan bruges til at arbejde videre ud fra.

Til gengæld er løsningen ifølge hende dog ikke at kigge for meget mod det private. Det vil nemlig medføre andre problemer.

- Et af problemerne er, at vi trækker ressourcer ud af det offentlige tilbud.

- I stedet kommer vi til at splitte arbejdet op. Der skal laves meget mere dokumentation, man skal vise, at man er konkurrencedygtig i forhold til det private, siger Victoria Velasquez.

I Odense er man allerede i gang med at arbejde med psykiatrien, og her vil man nu oprette et psykiatriråd, der består af eksperter og ikke politikere.