Psykisk syge lever 20 år kortere end raske

Hvis man lider af en psykisk sygdom, så risikerer man at dø langt tidligere end resten af befolkningen. Undersøgelser viser, at den gennemsnitlige levealder hos danskere med svær psykisk sygdom er op mod 20 år kortere end hos resten af befolkningen

Det vil Region Syddanmark nu gøre noget ved. Derfor har de indledt et samarbejde med de 22 kommuner samt de praktiserende læger, der er i regionen. Et samarbejde, der sætte et øget fokus på overdødeligheden.

- Det er simpelthen ikke godt nok, at man som sindslidende i dagens Danmark har udsigt til at leve 20 år kortere end resten af befolkningen. Det har store konsekvenser - både for den enkelte og for samfundet. Det vil vi i Region Syddanmark ikke acceptere. Derfor er det rigtig godt og vigtigt, at vi kan finde ud af at gå sammen med vores kolleger i kommunerne og de praktiserende læger og lave en fælles intensiveret indsats for at få gjort noget ved uligheden, siger konstitueret regionsdirektør i Region Syddanmark, Jacob Stengaard Madsen.

Ny kampagne skal øge fokus

For at gøre opmærksom på problemet har man lavet kampagnen "Ligesund?", der er rettet mod medarbejderne i alle sektorer.

Undersøgelser har vist, at medarbejderne ofte ikke kender til overdødeligheden og derfor ikke er opmærksomme på problemet.

Kampagnen skal derfor være med til at sikre, at medarbejderne i det daglige arbejde bliver endnu mere skarpe på udfordringerne omkring de psykisk syges livsstil og særlige behov.

- Det er en fælles vision i den kommende sundhedsaftale for vores region, at der skal ydes en målrettet og individualiseret indsats, så vi bedrer psykisk syges overlevelse. Vi praktiserende læger vil tage særligt hånd om disse patienter ved at opspore og behandle de ubehandlede sygdomme, de har. Vi vil også forsøge at motivere dem til deltagelse i kommunale forebyggelsestilbud, som specifikt er målrettet til denne gruppe. Derved kan vi ved fælles hjælp bedre deres overlevelse og ikke mindst bedre deres livskvalitet og sikre mere "lighed i sundhed", siger Birgitte Ries-Møller, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark.

Fakta om ulighed i sundhed:

  • Danskere med svær psykisk sygdom dør gennemsnitligt mellem 15 og 20 år tidligere end resten af befolkningen (15 år for kvinder, 20 år for mænd)
  • 60 % af overdødeligheden kan forklares med fysisk sygdom.
  • Flere mennesker med psykiske lidelser har forhøjet BMI og forhøjet taljemål på grund af fedme, rygning og alkohol sammenlignet med resten af befolkningen.
  • Kun halvt så mange mennesker med en sindslidelse bliver opereret for deres hjertekarsygdomme som resten af befolkningen.
  • 20 % af befolkningen i Region Syddanmark er daglige rygere. For mennesker med en sindslidelse er tallet knap 40 %