Psykisk syge lever kortere

En ny undersøgelse viser at psykisk syge borgere i Region Syddanmark lever væsentligt kortere end andre borgere. Det skal en ny indsats nu være med til at ændre.

Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige levealder for svært psykisk syge kvinder i gennemsnit er 16 år kortere end hos ikke psykisk syge kvinder, mens det for mændenes vedkommende drejer sig om 13 år.

- Det er et stort problem, at de sindslidende har væsentlig kortere levetid end andre borgere i regionen. Det har store konsekvenser for de sindslidende - og for samfundet, og det kan vi simpelthen ikke sidde overhørig. De psykisk syge skal have det bedre og leve længere, og derfor er vi allerede i gang med nogle initiativer, der skal rette op på uligheden, og flere er på vej, siger formand for Psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen, DF.

Motion og sunde livsvaner

Region Syddanmark vil nu sætte øget fokus på forebyggelse og behandling af sindslindendes fysiske sygdomme. Motion og sunde livsvaner er centrale elementer i indsatsen

I de nye byggerier inden for psykiatrien skal der være bedre mulighed for motion.

Bivirkninger fra den medicin, som de psykiatriske patienter får, er også i søgelyset. Flere af lægemidlerne kan føre til, at patienterne tager mange kilo på og får forhøjet blodtryk.

Region Syddanmark har netop fået 7,5 millioner kroner fra Sundhedsministeriet til at etablere et nyt rådgivningsteam, der skal være med til at gennemgå de enkelte psykiatriske patienters medicin og eventuelt regulere brugen af den.