I det fynske folks tjeneste

Psykisk syge søger mod præstegårdene

Det psykiatriske system er presset, og folk med mentale problemer risikerer at må gå andre steder hen.

Ud af 198 danske sognepræster svarer 16 procent, at de får flere henvendelser fra psykisk syge i forhold til tidligere, mens blot to procent oplever færre henvendelser.

Psykotiske, skizofrene og andre psykisk syge finder i stigende grad tilflugt hos den lokale præst, fordi psykiatrien ikke har ressourcer nok, skriver Avisen.dk.

Det fortæller blandt andet Trille Brink Westergaard, som er provst for Langeland og Ærø.

- Vi oplever at måtte samle op på psykiatrien, der udskriver de syge for tidligt eller har for lang ventetid, siger hun til Avisen.dk.

- Det er et stort problem, både for præsterne og for patienterne, for præster kan lytte, men vi kan ikke behandle psykiske sygdomme, tilføjer hun.

Provstens oplevelse bakkes op af en undersøgelse, som Avisen.dk har lavet blandt 198 danske sognepræster. Her svarer 16 procent, at de får flere henvendelser fra psykisk syge i forhold til tidligere, mens blot to procent oplever færre henvendelser.

Selv om antallet af psykiatriske patienter er steget med 58 procent mellem 2000 og 2011, er bevillingerne kun steget med 15 procent, har tal fra Center for Psykiatrisk Forskning og Danske Regioner vist.

I samme periode er antallet af sengepladser blevet 25 procent mindre.

Konsekvensen er, at for eksempel psykotiske og skizofrene patienter bliver udskrevet hurtigere - og i nogle tilfælde for hurtigt. Men hos præsten er der hverken ventetid eller krav om lægehenvisninger. Og så er det gratis.

Til gengæld har de ikke den nødvendige faglighed til at håndtere svære diagnoser og behandlingskrævende psykisk sygdomme.

Tilde Binger, som er medlem af hovedbestyrelsen i Præsteforeningen, bekræfter problemet.

- Det finder helt klart sted, og nogle gange har man nærmest folk i behandling. Det kræver stor rygrad fra præsten at sige til den syge, at han eller hun har brug for en anden slags hjælp, siger hun til Avisen.dk.

Ifølge foreningen for sindslidende, SIND, er det rigtigt, at flere psykisk syge griber ud efter alternativer, fordi der ikke kapacitet nok i psykiatrien.

En samtale med en præst kan gavne psykisk syge, men bør absolut ikke stå alene, mener formand Knud Christensen.