Psykologhjælp til klassekammerater

Både psykologer og lokale præster har forsøgt at hjælpe eleverne på Ryslinge Sogneskole med at bearbejde deres chok og sorg over drabet på tre af deres skolekammerater.

-

Både psykologer og lokale præster har forsøgt at hjælpe eleverne på Ryslinge Sogneskole med at bearbejde deres chok og sorg over drabet på tre af deres skolekammerater.


Da skolen mandag morgen blev opmærksom på den tragiske ulykke, tre børn fra 2., 5. og 7. klasse var omkommet ved, blev undervisningen suspenderet. Alle børn blev orienteret af deres klasselærere.


Præster og psykologhjælp
Skolen har derefter fået hjælp fra Falcks Psykologkorps, kommunens skolepsykolog og præster til at tale med eleverne. Nogle elever blev hentet af deres forældre, og skolen sikrede sig, at ingen af børnene skulle gå hjem til et tomt hus, da de fik fri.


Skoleinspektør Børge Bisgaard Hansen har sendt et brev med samtlige børn hjem.


Heri skriver han: \"børnene vil reagere forskelligt, så som vrede, frustrationer, mange spørgsmål, gråd, søvnløshed etc. I denne situation er det meget vigtigt, at I , som forældre, snakker meget med jeres børn om det hændte\".