Rambøll lukker i Svendborg

Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll lukker til sommer sin afdeling i Svendborg, og samler alle sine fynske aktiviteter i Odense. 13 sydfynske arbejdspladser forsvinder.

-

Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll lukker til sommer sin afdeling i Svendborg, og samler alle sine fynske aktiviteter i Odense. 13 sydfynske arbejdspladser forsvinder.

Med lukningen af kontoret i Svendborg forsvinder Rambølls sidste fynske kontor uden for Odense, hvor firmaet har haft adresse i over 40 år.

Når afdelingen i Svendborg lukker vil de 13 ansatte så vidt muligt blive forsøgt overflyttet til stillinger andre steder i firmaet.

For nylig indgik Rambøll aftale om indflytning i et kommende nybyggeri på Midtermolen ved Odense havn.