Rapport: Fremgang i Vollsmose

Odense Kommunes planer om at normalisere Vollsmose og få flere danskere til at bosætte sig i området er en fiasko. Det viser en ny rapport. Til gengæld viser analysen, at det går den rigtige vej med kriminaliteten, skolerne og indkomstudviklingen.

-


Der bliver stadig færre danskere i Vollsmose. Men det går alligevel fremad for bydelen, viser ny analyse.

Odense Kommunes planer om at normalisere Vollsmose og få flere danskere til at bosætte sig i området er en fiasko. Det viser en ny rapport. Til gengæld viser analysen, at det går den rigtige vej med kriminaliteten, skolerne og indkomstudviklingen.

Den nye analyse af udviklingen i Vollsmose danner grundlag for kommunens ønske om at udarbejde en ny helhedsplan for bydelen. Analysen viser, at Vollsmose i dag er en motor og integrationssluse for hele Fyn. Bydelen modtager konstant nye indvandrere og flygtninge og fra Vollsmose bliver de nye danskere langsomt integreret på resten af Fyn.

Færre danskere

Odense Kommunes målsætning har hele tiden været, at få flere danskere til at bosætte sig i Vollsmose. Analysen viser, at denne målsætning ikke er blevet opfyldt. Tværtimod bliver andelen af danskere i Vollsmose ved med at falde.

Men selvom beboersammensætningen udvikler sig mod kommunens målsætning, så konkluderer analysen, at der sker flere fremskridt i området. Bruttoindkomsterne stiger, kriminaliteten falder, skolerne bliver mere stabile og samtidig sker der store forandringer med det fysiske miljø i Vollsmose.

Multikulturel bydel

Udfra rapporten anbefaler arbejdsgruppen, at kommunen fremover ændrer sin målsætning om at lave en ligelig beboersammensætning af danskere og indvandrere. I stedet bør kommunen satse på at gøre Vollsmose til en bydel med det multikulturelle som særkende.

- Vollsmose skal hele tiden udvikle sig i retning af at være en velfungerende bydel med boliger, erhverv og fritidsaktiviteter i et stadig øget samspil med det øvrige Odense. Det gælder økonomisk, socialt og kulturelt, hedder det blandt andet i anbefalingen til politikerne.

Politikerne i Odense Kommunes økonomiudvalg skal diskutere analysen og de nye perspektiver på et møde onsdag.