Rapport: Gratis bro giver milliarder til danskerne

En billigere - og senere gratis Storebæltsbro vil være en økonomisk gevinst for Danmark. Det viser en rapport bestilt af Fyns Erhverv, der er offentliggjort i dag.

For første gang belyses samfundsgevinsten ved at fjerne eller reducere brotaksten på Storebæltsforbindelsen.

Ifølge en ny rapport fra analysefirmaet Grontmij, bestilt af Fynsk Erhverv, vil samfundsøkonomien blive forbedret med 30 milliarder kroner, hvis man fjerner brotaksten på Storebælt.

Det sker på grund af markant flere pendlere, større samhandel og en generelt øget mobilitet til gavn for både private og erhvervsliv.

Reducerer man afgiften med 25 procent og fjerner den, når gælden er betalt i 2030, vil merværdien være på 16,8 milliarder kroner.

- Hvis man troede, at det ville give en dårligere samfundsøkonomi at fjerne brugerbetalingen på broen, så maner vores rapport det i jorden, siger analysechef for Grontmij Brian Gardner Mogensen.

Det er primært et massivt trafikspring, som er udslagsgivende for konklusionen i rapporten, som omhandler perioden 2015 til 2049.

- Der vil komme mellem 6 og 7,7 millioner flere årlige trafikanter på broen, og deres gevinst i form af mindre eller ingen broafgift opvejer de manglende indtægter til staten, siger han.

Ministeren har et andet regnestykke

1803 magnus

I efteråret kunne transportminister Magnus Heunicke i følge Fyens Stiftstidende offentliggøre en rapport, som viste, at broen har givet en værdi på 379 milliarder til samfundsøkonomien.

Den nye analyse tager udgangspunkt i de samme tal, men viser altså, at værdien af broen er endnu større, hvis man gør den gratis eller reducerer taksterne. Det får dog ikke ministeren til at love lavere takster. Han peger på, at der fortsat er en gæld på cirka 24 milliarder på broen og udgifter til vedligeholdelse.

- Forslaget vil vælte regningen over på alle danskere frem for på brugerne af Storebæltsforbindelsen, og jeg vil ikke være med til at hæve skatterne eller sænke det offentlige forbrug, skriver ministeren i en skriftlig kommentar til Fyens Stiftstidende.

Se hele analysen her