Rapport: Kun to domstole på Fyn

En betænkning fra Justitsministeriet, der bliver offentliggjort tirsdag, foreslår at antallet af domstole på Fyn bliver reduceret fra syv til to. Men forslaget kan næppe samle flertal i folketinget. Læs betænkningen fra Justitsministeriet

Næppe flertal for nedlæggelse af retskredse

En betænkning fra Justitsministeriet, der bliver offentliggjort tirsdag, foreslår at antallet af domstole på Fyn bliver reduceret fra syv til to. Men forslaget kan næppe samle flertal i Folketinget.

I mere end to år har en såkaldt Strukturkommission arbejdet på et forslag til en stor retsreform i Danmark. I følge kommisionens arbejde skal antallet af retskredse skæres ned fra 82 til 25. På Fyn vil det betyde at domstolene i Rudkøbing, Faaborg, Assens, Middelfart og Nyborg bliver nedlagt. Tilbage vil der kun være et domhus i Svendborg og et i Odense.

Centraliseringen af retssystemmet skal både spare penge og sikre, at landets byretter bliver i stand til at håndtere komplicerede sager.

Men på forhånd kan det blive svært at skaffe flertal i Folketinget for forslaget om 25 superdomstole. Regeringen vil ikke fremsætte forslaget før efter et valg, og de borgerlige partier har meldt ud, at de ikke støtter kommisionens oplæg til en retsreform.

Heller ikke på Fyn er der stor opbakning til at nedlægge fem af øens byretter. De fleste dommere vurdere, at det vil forringe servicen over for borgerne, og øge politiet arbejde med at køre sagsøgte frem og tilbage mellem Fyns to eneste domhuse.

"Er vi bagud, så bliver vi mindet om det nede i Brugsen. Her møder jeg også de personer, som jeg har dømt og det har jeg det fint med. Det er måske romantisk, men det er menneskeligt meget værdifuldt", siger den tidligere formand for dommerforeningen, Lars Ryhave fra Nyborg til Berlingske Tidende.