Råstofplan udsat

En fynsk klage er medvirkende til at det kommer til at trække ud med Region Syddanmarks nye råstofplan.

En klage over udsigten til indvinding af sand, sten og grus ved Årslev er blandt fire klager over planen, som har såkaldt opsættende virkning.

Det vil sige, at råstofplanen bliver udskudt indtil Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet klagerne.

Imens må lodsejere og entreprenører, der venter på at komme til at grave efter sten, sand og grus i de nyudpegede områder væbne sig med tålmodighed, forklarer Kristoffer Schrøder, der er biolog i Region Syddanmark.

- De får i hvert fald udsat deres mulighed for indvinde råstoffer i de nye områder, men omvendt er det jo også væsentligt for alle andre borgeres retsikkerhed, at man kan klage over myndighedernes afgørelse, siger han til DR Syd.

Da råstofplanen var i høring kom der 74 bemærkninger og indsigelser.

Så i regionen er der tilfredshed med, at det kun er endt med fire klager.

- Det mener vi, er udtryk for, at vi har lavet en fornuftig planlægning, og at der generelt er en tilfredshed med det, sigerKristoffer Schrøder.

Indtil klagerne er behandlet, er det fortsat råstofplanen fra 2008, der gælder.

Kristoffer Schrøder forventer, at det vil tage omkring et halvt års tid for Natur- og Miljøklagenævnet at behandle klagerne.

De fire områder, der er klaget over ligger henholdsvis ved Rødekro, ved Stepping nær Christiansfeld, ved Rostrup nær Billund og i området mellem Langagergyden, Stenløsegyden og Mølledamsgyden ved Årslev.