I det fynske folks tjeneste

Råvildt dør af sult

Jægerne skal til at have gang i geværet igen, hvis den fynske bestand af rådyr skal reddes. Alt for mange rådyr dør af stress og sult, fordi de fynske skove er overbefolkede af dyrene. Dermed er der ikke føde nok.

-

Jægerne skal til at have gang i geværet igen, hvis den fynske bestand af rådyr skal reddes. Alt for mange rådyr dør af stress og sult, fordi de fynske skove er overbefolkede af dyrene, og dermed er der ikke føde nok.

Jægerne har hidtil kun skudt bukke, og det har betydet, at der er for mange dyr.

- Når der bliver flere rådyr end der er plads til, stresser de hinanden, og de får dårligere kondition, spiser ikke nok og bliver mere modtagelige for parasitter, siger statsskovridder, Søren Strandgaard til Fyns Amtsavis.

Dermed dør råvildtet i et stort antal - større end overbefolkningen, så bestanden risikerer at kollapse, forklarer Søren Strandgaard.

Han mener, at den eneste løsning på problemet er, at jægerne igen begynder at skyde hunnerne i efterårsjagten, der begynder 1. oktober.

Værst ser det ud på Nordvestfyn, Sydvestfyn og på Tåsinge ifølge Søren Strandgaard.