I det fynske folks tjeneste

Razzia: Så mange gik i fælden

Fyns Politi har nu gjort op, hvor mange sager, der blev optaget under torsdagens store kontrol på den fynske motorvej og det omkringliggende vejnet. Det blev til i alt 207 sager - heraf 11 skattesager.

18 bilister blev fanget i at bakke op ad tilkørselsramperne på motorvejen, da Fyns Politi torsdag holdt kontrol på og omkring den fynske motorvej ved Kildebjerg. Kontrollen afslørede også blandt andet sprit- og narkobilister, overtrædelser af køre/hviletidsbestemmelserne, manglede og forkert brug af seler - også hos børn samt ikke færre end 59 hastighedsovertrædelser.

I alt 1.969 køretøjer blev undersøgt.

-Med de mange sager, vi fandt i går, er der ingen tvivl om, at det giver god mening at stoppe så mange køretøjer, fordi meget af det, vi finder, udgør en risiko og er dermed til fare for sikkerheden på vejene, siger politiinspektør Bjarne Sørensen, Fyns Politi.

Tre spritbilister blev opdaget på det alternative vejnet, hvor politiet denne gang havde valgt at være til stede både med motorcykler, patruljebiler samt to ATK-biler (fotobiler) under hele aktionen. Og noget tyder på, at det var en god ide.

I løbet af dagen blev der her skrevet 59 hastighedsovertrædelser, 10 sager om at tale i håndholdt mobil, 10 sager om manglende eller forkert brug af sikkerhedsseler - heraf var de to hos børn og endelig stoppede politiet tre ulovlige knallerter. Det var lidt over halvdelen af alle dagens sager, der blev fundet på de omkringliggende veje.

På kontrolpladserne ved Kildebjerg Nord og Syd skrev politiet ialt 46 sager om tunge køretøjer (lastvogne og busser). En lastbil fik inddraget nummerpladerne, fem skal til fornyet syn og en chauffør kørte med 20 procent overlæs i sit køretøj. Politiet fandt også 11 overtrædelser af køre- hviletidsbestemmelserne.

Blandt personbilerne, der blev undersøgt på motorvejen, fandt politiet blandt andet en bilist påvirket af narkotika, fire biler med overlæs samt en lang række forskellige fejl og mangler - i alt 44 sager.

Skat, der deltog i kontrollen på de to rastepladser fandt blandt andet seks udenlandsk indregistrerede biler, der blev ført af personer med bopæl i Danmark. En af bilerne blev beslaglagt.

Torsdagens kontrol på og omkring den fynske motorvej medførte i perioder kødannelser på motorvejen, som skabte forsinkelser for trafikanterne. Ind i mellem lukkede Fyns Politi derfor ned for kontrollen for at minimere ophobningen af biler i kø.

-Vi kan godt forstå, at bilister udtrykker utilfredshed med at skulle vente for længe i en kø. Men det er desværre umuligt at gennemføre en kontrol på motorvejen, uden at det vil genere bilisterne i et eller andet omfang. Derfor evaluerer vi også hele tiden vores arbejdsmetode. Torsdag var tredje gang, vi holdt en motorvejskontrol og for hver gang forsøger vi at tilpasse konceptet, så det generer de lovlydige bilister mindst muligt. Omvendt så viser torsdagens resultater jo netop, at det desværre også er vigtigt at gennemføre kontroller på motorveje til gavn for færdselssikkerheden, siger politiinspektør Bjarne Sørensen.