Razzia til søs i Svendborg

Fyns Politi lavede torsdag eftermiddag og aften søkontrol i Svendborg Sund og skrev 22 rapporter.

I alt blev 60 både kontrolleret. 15 fik forskellige påtale, mens 22 både blev noteret.

To blev taget uden redningsvest. 15 blev noteret for at sejle for hurtigt, to vandscootere blev grebet på forbudt område og i tre tilfælde var promillen over 0,5 eller høj nok til, at det ikke var betryggende.

Regler for sejlads

Promillegrænsen på 0,5 gælder førere af fartøjer, der kræver duelighedsbevis. Desuden er det forbudt at sejle, hvis man har indtaget så meget alkohol eller andre rusmidler, at man er ude af stand til at føre fartøjet på fuldt betryggende måde.

Reglerne for spiritussejlads gælder:

  • Fritidsfartøjer på eller over 15 meter (50 fod)
  • Planende speedbåde, der kræver førerbevis
  • Vandscootere og lignende

Bødestørrelser:

  • Manglende redningsvest: 600 kroner
  • For høj hastighed: 1500 kroner og opefter
  • Vandscooter på forbudt område: 1500 kroner
  • Spiritussejlads: bøde og op til halvandet års fængsel

Reglerne for fritidssejlads