Redningsaktion for lukningstruet center

Incestcenter Fyn vil nu forsøge at komme det luknikngstruede Center for Seksuelt Misbrugte til undsætning. Incestcentrets bestyrelse vil forsøge at skaffe penge til at ansætte en leder for rådgivingscentret.

Opbakning til Center for seksuelt misbrugte

Incestcenter Fyn vil nu forsøge at komme det luknikngstruede Center for Seksuelt Misbrugte til undsætning. Incestcentrets bestyrelse vil forsøge at skaffe penge til at ansætte en leder for rådgivingscentret.

Onsdag aften afholdte "Center for Seksuelt Misbrugte - Fyn" sin årlige generalforsamling. Her besluttede de frivillige medhjælpere som ventet at stoppe centret aktiviteter 1. maj, hvis det ikke inden da er lykkedes at finde penge til at aflønne en centerleder.

Det fynske rådgivningscenter hjælper årligt omkring 4000 fynboer, der har været udsat for seksuelle krænkelser i mindre eller større omfang.

Hidtil har centret modtaget støtte fra Odense Kommune og Fyns Amt, men størstedelen af disse tilskud er faldet bort fra i år. Derfor har centret ikke længere mulighed for at have en fastansat centerleder der samler og koordinere de mange aktiviteter. Med udgangen af april er der ikke længere penge til at aflønne centerlederen.

Men måske er der en løsning på vej. Torsdag morgen holdt bestyrelsesformanden for Center for Seksuelt Misbrugte, Kirsten Larsen møde med Merete Aarup, der er bestyrelsesformand for Incestcenter Fyn.

"Vi er indstillet på at leve op til vores samarbejdsaftale med Center for Seksuelt Misbrugte, og i løbet af de næste tre uger vil vi lægge os i selen for at finde en løsning", siger Merete Aarup.

Bestyrelsesformanden vil ikke fortælle, hvordan hun vil skaffe de 250.000 kr., men hun tror på at det vil lykkes.

"Det er en vigtig sag, og Center for Seksuelt Misbrugte laver et stort og nødvendigt arbejde. Derfor tror jeg på, at vi vil finde en løsning", siger Merete Årup.

De to bestyrelsesformænd mødes om tre uger, og til den tid vil det stå klart om Center for Seksuelt Misbrugte - Fyn kan overleve.