Redningshold til Vollsmose

Odense kommune er gået i gang med at finde folk til det team, der skal vende udviklingen i Vollsmose. Den styrende og koordinerende sekretariat er klar om en måned.

Sekretariat placeres i dag

Odense kommune er gået i gang med at finde folk til det team, der skal vende udviklingen i Vollsmose. Den styrende og koordinerende sekretariat er klar om en måned.

Allerede i starten af det nye år vil håndværkere gå i gang med en større renovering omkring Vollsmose Allé. Bygningerne skal forskønnes og arealerne omkring Alléen skal ombygges så området bliver mere tryghedskabende.

Denne opgave vil blive en af de første opgave det nye Vollsmose sekretariat vil kaste sig over. Men dette er kun starten, for ambitionerne for det nye team er tårnhøje. I en stort opsat jobannonce i Kommunalbladet hedder det:

"Vollsmose skal gøres til et velfungerende bolig-, erhvervs- og fritidsområde og til en ligeværdig og integreret del af Odense. Vollsmose skal udvikles til et fremstående eksempel på et multikulturelt boligområdes mullgheder".

Til at løse denne vision søger Odense kommune nu 3-4 medarbejdere. I alt vil sekretariatet have 7 medarbejdere, og lederen bliver den nuværende rektor for den social højskole i Odense, Lise Færch.

"Vores opgave bliver styrende, koordinerende og initiativtagende. Vi skal igangsætte en positiv udvikling i Vollsmose," siger Lise Færch.

Sekretariatet skal blandt andet koordinere mange af de bestræbelser kommunen allerede har iværksat. F.eks skal teamet koordinere kommunens arbejde med de 23 familier, der menes at være kernegruppen bag mange af urolighederne i området.

Økonomiudvalget i Odense kommune ventes i dag at afgøre, hvor det nye sekretariat skal placeres. Det ligger fast at adressen bliver et sted i Vollsmose. Men om det bliver beboerhuset i Bøgeparken eller i en forretning i Center Øst er ikke på plads endnu.